Peliohjesääntö

Peliohjesääntö tiivistelmä

VIP-AJAT

VIP-ajat eivät enää ole käytössä tällä kaudella 1.11.2023 alkaen.


VIP-aikojen varaus WiseGolfin kautta

VIP-aikojen varaus on siirtynyt WiseGolfin ajanvarauksen kautta varattavaksi. Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden vieraiden varaukset caddiemasterin kautta.

Varausajat

a) Omalla pelioikeudellaan tai pelilipuilla pelaava osakas saa varata lähtöajan itselleen sekä kolmelle samaan lähtöön tasoitusten puolesta mahtuvalle vieraalleen seitsemän päivää aikaisemmin.
Omalla pelioikeudella pelaavaa osakkeenomistajaa koskevia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan myös samaan talouteen kuuluvan toisen henkilön osakkeella pelaavaan perheenjäseneen sekä yrityksen/juridisen henkilön osakkeella pelaavaan nimettyyn pelioikeuden haltijaan, joka on työ- tai omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön.

b) Henkilökohtaisen pelioikeuden vuokraaja saa varata lähtöajan itselleen sekä kolmelle samaan lähtöön tasoitusten puolesta mahtuvalle vieraalleen viisi päivää aikaisemmin.

c) Nimeämättömällä pelioikeudella pelaava saa varata lähtöajan itselleen viisi päivää aikaisemmin. Nimeämättömällä pelioikeudella pelaavilla tarkoitetaan joko siirrettävällä pelioikeudella pelaavia, pelilipuilla tai sarjakortilla pelaavia henkilöitä. Nimeämättömällä pelioikeudella pelaavien on ilmoittauduttava pelikierrokselle caddiemasterin toimiston aukioloaikana.

d) Sarjakortilla pelaava ERG Ry:n jäsen saa varata lähtöajan itselleen sekä kolmelle samaan lähtöön tasoitusten puolesta mahtuvalle vieraalleen viisi päivää aikaisemmin.

e) Muut pelaajat saavat varata lähtöajan kolme päivää aikaisemmin.

Varaussäännöt

a) Kaikki kentälle varatut lähtöajat tulee nimetä yksilöidysti (kaikkien pelaamaan lähtevien nimet ja tasoitukset tulee tietää aikaa varatessa).

b) Jokaisella pelioikeudella voi tehdä vain yhden peliaikavarauksen etukäteen päivää kohden. Toisen pelikierroksen saa varata samalle päivälle vasta, kun edellinen kierros on pelattu. Varauksia saa kerrallaan olla pelaavalla osakkeen omistajalla 5, pelioikeuden vuokraajalla 4 ja sarjakortilla pelaavalla 3 varausta samaan aikaan voimassa per viikko.

c) Jokaiselta Espoo Ringside Golf Oy:n kentällä pelaavalta edellytetään riittävää golftaitoa, golfetiketin tuntemusta ja voimassa olevaa vakuutusta sekä henkilö- että esinevahinkoja varten. Golftaidon ja – etiketin tuntemuksen voi osoittaa esim. Suomen Golfliiton eBirdie-jäsenkortilla. Golfliiton eBirdie-jäsenkortti tai vastaava on näytettävä pelikierrokselle ilmoittauduttaessa henkilökohtaisesti.

d) Ennakkovarauksesta (varausaikasääntöjen ylittävät varaukset) veloitetaan erillinen lisämaksu.

e) Mikäli ajan varannut pelaaja/peliryhmä ei ole ilmoittautunut caddiemasterin toimistossa viimeistään 10 minuuttia ennen varattua lähtöaikaa, aika peruuntuu.

f) Ennakkoon varattu peliaika on peruttava viimeistään 3 tuntia ennen varattua lähtöaikaa. Aamun ajat, eli varatut lähtöajat ennen klo 10, on peruttava minimissään tuntia ennen lähtöaikaa. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta peliajasta yhtiöllä on oikeus periä hinnaston mukainen korvaus. Tätä sääntöjä rikkovalta voidaan pidättää varausoikeus määräajaksi.

g) Jatkuvan tai tahallisen sääntöjen rikkomisen tai noudattamatta jättämisen seurauksista päättää toimitusjohtaja tai yhtiön hallitus.

Tasoitus- ja pelivaatimukset

a) Pelin sujuvuuden ja pelaajien viihtymisen varmistamiseksi peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus ei saa ylittää 110.
Kentän primetime peliaikoina arkisin klo 15–18 ja viikonloppuisin ennen klo 16 caddiemasterilla on oikeus määrätä kahden henkilön peliryhmän yhteenlasketuksi tasoitukseksi 100.

b) Suositus vieraspelaajien tasoitusrajaksi primetime peliaikoina on 36 (ark klo 15–18 ja vkl ennen klo 16) Tämä koskee kaikkia muita paitsi Espoo Ringside Golf ERG ry:n jäseniä, osakkeen pelioikeudella pelaavia ja heidän vieraitaan.

c) Yhtiön antamien ohjeiden ja sääntöjen vastainen toiminta, epäasiallinen käytös tai yhtiön omaisuuden vahingoittaminen voivat johtaa pelaajan poistamiseen kentältä.

VIP-ajat

a) Arkisin klo 15.00 – 18.00 tasatuntien, 20 yli ja 20 vaille ajat ovat VIP-aikoja, jotka ovat varattu ensisijaisesti Espoo Ringside Golf Oy:n henkilökohtaisen pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen.

b) Viikonloppuisin klo 10:30 – 16.00 tasatuntien ja puolen ajat ovat VIP-aikoja, jotka ovat varattu ensisijaisesti Espoo Ringside Golf Oy:n henkilökohtaisen pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen.

c) VIP-aikoja voi varata WiseGolf-ajanvarausjärjestelmän kautta seuraavasti:
Arkisin osakkaat klo 10 alkaen, pelioikeuden haltijat klo 11 alkaen ja muut pelaajat klo 12 alkaen.
Viikonloppuisin osakkaat klo 8 alkaen, pelioikeuden haltijat klo 9 ja muut pelaajat klo 10 alkaen.

d) Henkilökohtaisen pelioikeuden haltija saa oman lähtöaikansa lisäksi varata ajan samaan lähtöön henkilökohtaisen pelioikeuden haltijoille tai Green Feen maksaville vierailleen.

Muut säännöt ja suositukset

a) Pelaajien tulee käyttäytyä ja pukeutua golfetiketin mukaisesti, pukeutumista sekä golfetiketin noudattamista valvovat caddiemaster, valvoja sekä muu henkilökunta.

b) Yhden kierroksen maksimi suositusaika on 4 tuntia ja 15 minuuttia. Ryhmät velvoitetaan päästämään nopeammin takaa tulevat pelaavat ohitse peliajasta riippumatta, mikäli ryhmän edessä on vähintään yksi tyhjä väylä.

c) Kierroksen puolivälissä yhdeksännen väylän jälkeen peliryhmällä on oikeus pitää enintään 10 minuutin tauko pelitilanteen niin salliessa. Peliryhmä voi tuolloin vaihtaa aikaisemman peliryhmän kanssa paikkaa, mikäli saa siltä ohitusluvan.

d) Klubitalolla ei saa käyttää piikeillä varustettuja golfkenkiä.

f) Kentän paikallissäännöt ovat luettavissa caddiemasterin toimistossa ja yhtiön kotisivuilta.

Maksamatta pelaaminen

Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava ja kirjauduttava ennen kentälle menoa sekä suoritettava hänelle kuuluvat Green Fee maksut. Tätä valvovat Player’s Support ryhmän jäsenet (PS-henkilö).
PS-henkilöllä on oikeus tarkastaa pelaajan pelioikeus ja hänen jäsenkorttinsa sekä tarvittaessa henkilöllisyys. Mikäli PS-henkilö tapaa tarkastuksessa pelaajan, joka ei ole suorittanut pelimaksua tai kirjannut itseään, noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

1) Pelaajat ilman ERG-isäntää: PS-henkilö toimittaa pelaajan jäsentiedot caddiemasterille, joka perii Green fee-maksun pelaajalta tarvittaessa yhteistyössä hänen kotiseuransa kanssa. PS-henkilöllä on myös oikeus poistaa tarvittaessa pelaaja kentältä, jos näitä tietoja ei löydy.

2) Vieraat ERG-isännän seurassa: PS-henkilö ottaa ylös isännän tiedot ja vieraiden lukumäärän sekä nimet ja toimittaa tiedot caddiemasterille Green Feen maksua varten.

Golfautojen käyttö

Golfautojen käyttö on mahdollista kentän kunnon mukaan ja autojen käytöstä laadittuja ohjeita (löytyvät golf-autoista) on noudatettava. Auton käyttö on mahdollista myös ilman lääkärintodistusta tai lääketieteellistä perusteltua syytä, hinnaston mukaisesti. Kilpailuissa golfauton käyttö on määritelty erillisissä kilpailumääräyksissä.

Golfautossa saa olla sen käyttäjän kanssa myös toinen pelaaja tai kanssamatkustaja. Kuljettajan on oltava vähintään 15-vuotias. Yleiset tieliikennelain säännöt säätelevät myös golfauton käyttöä. Golfautot tulee palauttaa talliin heti pelikierroksen jälkeen ja iltaisin ehdottomasti ennen klubitalon sulkeutumista.

Golfauton väärinkäytöstä yhtiö perii kuljettajan aiheuttamat kulut ja voi vaatia kuljettajaa vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta.

Toimitusjohtajalla tai hallituksella on mahdollisuus poiketa näistä säännöistä kentän kunnon, sääolosuhteiden tai muiden yleisten ohjeiden perusteella ilman eri ilmoitusta.

Espoossa 19.6.2023, Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus (oikeus muutoksiin pidätetään)