Kilpailumääräykset

ESPOO RINGSIDE GOLF KILPAILUMÄÄRÄYKSET
Päivitetty 10.8.2023
1. KILPAILUN TUOMARI TAI VALVOJA
Kilpailulle on nimettävä tuomari tai valvoja, joka ratkaisee tulkinnanalaiset kysymykset kilpailun kuluessa. Seuran järjestämissä viikkokilpailuissa tulkintaa vaativat kysymykset ratkaisee kilpailutoimikunta tai sen edustaja.
2. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN
Ilmoittautuminen alkaa noin neljä viikkoa ennen kilpailua. Pelaaja on yksin vastuussa ilmoittautumisestaan. Ilmoittautuminen on sitova.
Mikäli kilpailu tulee täyteen, ilmoittautuneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä lukuun ottamatta mestaruuskilpailuja joissa valintaperusteena on tasoitus. Jälki-ilmoittautuneiden hyväksymisestä kilpailuun päättää kilpailun järjestäjä. Pääsääntöisesti jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa vain osallistumisensa peruuttaneiden tilalle vajaaksi jääneiden kilpailuryhmien täydentämiseksi. Avoimiin tasoituksellisiin kilpailuihin osallistuvilla tasoituksen on oltava aktiivinen. Seuran kilpailuihin voi osallistua myös ei-aktiivisella tasoituksella, mutta HCP-sarjassa ei tällöin voi ottaa vastaan palkintoja. Kilpailujen korkein tasoitus on 36 ellei kilpailukutsussa muuta mainita.

3. PERUUTUKSET JA POISJÄÄNNIT
Kun lähtölistat on tehty, peruutuksille ja poisjäänneille on oltava kilpailun järjestäjien hyväksymä syy. Muussa tapauksessa ilmoittautuneelta voidaan periä kilpailumaksu joka tapauksessa. Mikäli kilpailija jää pois kilpailusta ilmoittamatta, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpailuun, johon hänellä on osallistumisoikeus.
4. KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN
Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpailuun, johon hänellä on osallistumisoikeus. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tapauskohtaisesti määrätä myös ankarampia rangaistuksia ilman pätevää syytä keskeytetystä kilpailusta.
5. KILPAILUN AIKATAULU JA LÄHDÖT
Kilpailun lähtölistat julkaistaan Internet-sivustoilla viimeistään vuorokausi ennen kilpailun alkua. Avoimissa ja mestaruuskilpailuissa lähdöt alkavat klo 9 kolmen hengen lähdöissä ellei ohjelmassa muuta ilmoiteta. Muissa kilpailuissa on pääsääntöisesti neljän hengen lähdöt. Avoimissa ja mestaruuskilpailuissa ei voida ottaa huomioon lähtöaika- tai pelikaveritoivomuksia.
6. HIDAS PELI
Kokonaisaika 4 hengen ryhmissä ei saa ylittää 4 tuntia 15 minuuttia. Kokonaisaika 3 hengen ryhmissä ei saa ylittää 4 tuntia.
Mikäli ryhmä etenee aikataulussa mutta on jäänyt merkittävästi edellisistä ja takana olevat joutuvat odottamaan, on takana tuleville tarjottava ohituslupaa. Jos ryhmä ei ilman pätevää syytä etene annetussa aikataulussa ja on edellä olevaa ryhmää enemmän kuin ryhmien lähtöväli jäljessä, ryhmä voidaan ottaa aikatarkkailuun. Jos aikatarkkailussa oleva ryhmän pelaaja käyttää lyöntiinsä yli 40 sekuntia siitä, kun hän on saapunut pallolleen ja on hänen vuoronsa pelata, tai ei etene lyöntien välillä riittävän nopeasti, rangaistaan pelaajaa (sääntö 6-7) seuraavasti:

Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti
Toinen rikkomus: Kaksi lyöntiä
Kolmas rikkomus: Pelistä sulkeminen

7. UKONILMA JA SALAMOINTI
Jos toimikunta keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.
8. MYÖHÄSTYMINEN
Pelaajan on aloitettava peli lähtöluetteloon merkittynä lähtöaikana. Jos pelaaja tulee aloituspaikalle valmiina pelaamaan ennen kuin viisi minuuttia on kulunut hänen ryhmänsä lähtöajasta, on rangaistus myöhästymisestä: Lyöntipelissä kaksi lyöntiä, muussa tapauksessa kilpailusta sulkeminen. Reikäpelissä ensimmäisen reiän menetys, muussa tapauksessa hän on hävinnyt ottelun.
9. TASATULOSTEN RATKAISU
Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteessa alhaisempi tarkka tasoitus voittaa. Mikäli tällöinkin päädytään tasatilanteeseen, sovelletaan ns. matemaattista menetelmää.
Tasoituksettomat (SCR) kilpailut
Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisen menetelmän perusteella: 18 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 36 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 54 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa.
Riippumatta siitä, aloitetaanko pelaaminen 1- tai 10-tiiltä, huomioidaan aina viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää kentän ja tuloskortin järjestyksen mukaan, väyliltä 10-18.
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa kunkin sarjan voitosta järjestetään välittömästi play-off äkkikuolema-periaatteella.

10. GOLFAUTON KÄYTTÖ
Seuran omissa kilpailuissa golfauton ja henkilökuljettimen käyttö on sallittu. Seuran mestaruuskilpailuissa golfauton käyttö on sallittu kilpailujohdon hyväksymällä lääkärintodistuksella.
11. HARJOITTELU KENTÄLLÄ
Mikäli kilpailuun on arvottu lähtöajat, kyseisen kilpailun yhteydessä tai kilpailupäivien välillä tapahtuva harjoittelu kentällä on kielletty (sääntö 7).
12. SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited –organisaation kulloinkin voimassaolevia golfsääntöjä (Rules of Golf), joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan. Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset. Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt ja Tasoitusmääräykset.
​​​​​​​

Ilmoittautuessaan Espoo Ringside Golf:in järjestämään kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Suomen Golfliiton vahvistamia sääntöjä ja määräyksiä, kuten liikunnan dopingmääräyksiä, eettisten arvojen tai reilun pelin periaatteita.

Pelaaja antaa luvan julkaista kilpailutulokset sekä kilpailuissa ja taphtumissa otettuja valokuvia.