Niipperinojan työryhmä kokoontui 26.10.2021

Työryhmässä on Espoon kaupungin ja Sitowisen edustajien lisäksi mukana Espoo Ringside Golfista kenttämestari Pasi Lampinen ja toimitusjohtaja Ari Vepsä.

Sitowise on laatinut Espoon kaupungin tilauksesta kunnostussuunnitelman Niipperinojan virtaamisen parantamiseksi ja laatinut alustavat luonnokset uoman kunnostuksesta.

Maaperätutkimukset ja stabiliteettilaskelmat on nyt tehty. On myös selvitetty kunnostustoimenpiteiden vaikutukset ojan valuma-alueella ja laadittu tulvakartat.

Uoman ruoppaus aloitetaan alajuoksulta päin ja uomaan rakennetaan tulvatasanteita, ojaa ei syvennetä. Ojaa levennetään tulvatasantein alajuoksulta alkaen ja levennys ulottuu golfkenttäalueelle väylän 15 griiniä lähinnä olevaan rumpuun asti. Ojan leventäminen ei tuo muutosta väylän 16 pelaajille. Väylän 15 griinin kohdalla ojan levenemisen pelaajat huomaavat, vaikka se ei peliin paljon vaikuta.

Golfkentällä väylien 15, 14 ja 13 alueella Niipperinojassa tehdään lähinnä kasvillisuuden poistoa. Golfkentän alueella olevat neljä ojarumpua tullaan uusimaan suuremmilla rummuilla tai silloilla. Golfkentän väylien 10, 11 ja 12 välissä kulkevaan Myllypuroon ei kosketa.

Golfkenttäalueella ruoppaustyöt on tarkoitus ajoittaa kesän kuivaan aikaan tai talvikaudella tehtäväksi, edellyttäen että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa golfkentän toiminnalle.

Hankkeen toteuttamisen ajankohdaksi on arvioitu 2022. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa 2022.