​​​​​9.4.2022 ERG ry:n puheenjohtajan terveisiä


Moi,

Hyvää ja toivottavasti lämpenevää kevättä kaikille. Lumien lähtö oli jo hyvässä vauhdissa, ennen kuin takatalvi pääsi yllättämään. Eipä kovin kesäiseltä nyt näytä, mutta kyllä se vihreä sieltä vielä tulee.

ERG ry:n hallitus on jälleen kokoontunut ja tehnyt merkittäviä päätöksiä. Joku saattaa luulla, että tämä on joku salaseura, kun näitä päätöksiä ei julkaista missään. No, huoli pois - ei tämä ole mikään illuminati ja kyllä ne päätökset julkaistaan.

ERG ry on urheiluseura, joka rakentuu toimikuntien ympärille. Toimikuntia ovat juniori-, kilpailu-, klubi-, nais-, seniori-, tiedotus-, sekä sääntö- ja tasoitustoimikunta. Pääsääntöisesti seuran hallitus muodostuu näiden toimikuntien vetäjistä. Lisäksi seuran hallintoon kutsutaan kapteenisto. Toimikunnat suunnittelevat ja toteuttavat omaan alueeseensa liittyvää toimintaa koko jäsenistömme hyväksi. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa. Silloin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin.

Kun ry:n hallitus tekee päätöksiä, ne näkyvät toimikuntien järjestäminä tapahtumina: kilpailuina, lähipelitreeneinä, matkoina, videoklippeinä, illanviettoina, koulutuksina, vierailuina... Seuratkaa kotisivujamme, uutiskirjeitä ja eri somealustoja, sekä kilpailu- ja tapahtumakalenteria. Sieltä ne hallituksen tärkeät päätökset löytyvät.

Osana ry:n hallituksen työskentelyä on myös yhteydenpito ja vaikuttaminen Suomen Golfliitossa. Olemme jo pitkään olleet edustettuina liiton eri pöydissä ja toimintaamme arvostetaan. Tällä hetkellä jäsenemme Saara Vahvaselkä istuu golfliiton hallituksessa ja Tuija Soikkeli Uudenmaan työvaliokunnassa. Golfliitto tiedottaa omista päätöksistään liiton kotisivuilla.

Ajoittain keskusteluissa huomaa myös epätietoisuutta ry:n ja oy:n rooleista Ringside Golf -yhteisössä. Vaikka yhdessä toimitaan, niin molemmilla on oma paikkansa yhteisössä. Karkeasti jaotellen ERG ry vastaa seuratoiminnasta ja ERG oy liiketoiminnasta.

ERG oy omistaa maa-alueen, kentän, kiinteistöt ja kaluston. Myös kaikki palkattu henkilökunta, niin toimistolla kuin kentänhoidon puolellakin, on oy:n palkkalistoilla. Osakkeenomistajat ja heidän valitsemansa ERG oy:n hallitus päättävät miten ja millä ehdoilla kenttää käytetään, kehitetään ja siihen investoidaan.

Seuramme toimii oy:n omistamalla kentällä, ja käyttää klubitaloa ja toimiston palveluksia erillisen yhdessä laaditun runkosopimuksen mukaan. Sopimuksessa on määritelty osapuolten oikeudet ja velvollisuudet yhteisössä, sekä maksettavat korvaukset. ERG ry:n hallitus tekee tiivistä yhteistyötä ERG oy:n hallituksen kanssa pyrkimyksenään kukoistava ERG-yhteisö ja menestyvä golfkenttä. Yhdessä oy ja ry muodostavat Espoo Ringside Golf -yhteisön ytimen.

Suurimpana yksittäisenä osakkeenomistajana ERG ry käyttää myös merkittävää valtaa ERG oy:n yhtiökokouksissa. Ajoittain keskusteluun nousee tämän osakeomistuksen tarkoituksenmukaisuus ja tarpeellisuus. Aktiivisten harrastajien ja seuratoimintaan osallistuvien keskuudessa tämä omistus on tähän mennessä koettu hyödylliseksi. Ei ry kuitenkaan missään määräävässä asemassa alle 7%:n äänivallalla ole. Yhdistyksen sääntöjen mukaan ry:n tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista jäsentensä keskuudessa. Omalta osaltaan tätä toteutetaan olemalla mukana oy:n päätöksenteossa yhtiökokouksissa.

Menestyksekästä tulevaa kautta kaikille rinkkulaisille. Nähdään kentällä ja kokouksissa.

Jyrki Tiilikainen
puheenjohtaja, ERG ry