Rinkun tiedotuskyselyn satoa

Tiedotuskysely Rinkun jäsenille tehtiin syksyllä 2022 jo kolmannen kerran. Kysely lähetettiin sähköpostilla lokakuun lopulla ja vastausaikaa oli parin viikon ajan, marraskuulle asti.


Kyselyyn vastasi 142 jäsentä, joista osakkaita oli 52,2 %, vuokrapelioikeudella pelaavia 25,4 % ja muita jäseniä 22,4 %.

Kysely oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kysyttiin, mistä asioista jäsenet saavat tietoa ja mistä asioista he haluaisivat tietoa. Tulokset olivat jälleen parantuneet viime vuodesta, eli tietoa saadaan niistä asioista, joista halutaankin, mutta toki petrattavaa on edelleen. Suurin eroavaisuus on kentän tilanne, josta halutaan edelleen enemmän tietoa. Saatua enemmän haluttaisiin tietoa myös sääntö- ja tasoitusasioista sekä senioritoimikunnan asioista.

Toisessa osassa kysyttiin, mistä kanavista jäsenet saavat ja haluavat tietoa. Kanava-asia on kohtuullisen hyvin kunnossa. Eniten tietoa halutaan ja saadaan verkkosivulta sekä uutiskirjeestä.

Yleisesti osa jäsenistä kokee saavansa kaiken tarvitsemansa tiedon, osa tunnistaa, että tietoa saisi, jos tulisi etsittyä (esim. käytyä verkkosivulla) ja osan mielestä ei mitään tietoa tule koskaan mistään.

Tiedotuskyselyn tulokset on käyty läpi sekä tiedotustoimikunnassa että ERG ry:n hallituksessa ja tiedotusta kehitetään jäsenten toiveiden mukaisesti.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Otamme mielellämme palautetta ja kehitysideoita vastaan myös tässä kauden aikana.


Tuija Soikkeli


Tedotuskanavat

Tiedotettavat asiat