Syyskokoukset pidetty

Espoo Ringside Golf syyskokoukset pidettiin lauantaina 15.10.2022 hotelli Korpilammen auditoriossa. Kokouksissa vahvistettiin talousarviot vuodelle 2023 ja valittiin hallitukset.

Espoo Ringside Golf ERG ry

ERG ry:n syysvuosikokouksessa oli paikalla 36 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin AA Antti Laaksonen ja sihteeriksi Ilona Hautamaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Maja ja Katriina Malmivaara.

Kokous vahvisti talosarvion ja jäsenmaksuiksi kaudelle 2023: aikuiset 89 € ja juniorit 39 €.

ERG ry hallitus 2023

Yhdistyksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jyrki Tiilikainen.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Jaana Angeria, klubitoimikunta (jatkaa toiselle kaudelle)
Jouko Latvakangas, senioritoimikunta (jatkaa toiselle kaudelle)
Tuija Soikkeli, tiedotustoimikunta (jatkaa toiselle kaudelle)

Samuli Seppälä, junioritoimikunta (valittiin uudelleen)
Nikke Tyry, kilpailutoimikunta (valittiin uudelleen)

Mikael Risikko, kapteeni (uusi hallituksen jäsen)
Anu Maja, ladykapteeni, naistoimikunta (uusi hallituksen jäsen)

Henrik Lahti ja Liisa Soppela siirsivät kapulat uusille kapteeneille ja jäivät syrjään hallitustyöskentelystä. Suuret kiitokset heille yhdistyksen eteen tekemästä työstä.

Kokous kesti 28 minuuttia ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:28.


Espoo Ringside Golf Oy

ERG Oy:n syysyhtiökokouksessa oli edustettuna 426 ääntä yhtiön 846 osakkeesta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin AA Antti Laaksonen ja sihteeriksi Ilona Hautamaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raila Soininen ja Arja Vartia.

Kokouksessa vahvistettiin talousarvio ja pelikausimaksu kaudelle 2023. Yhtiökokous esitti korkeampaa pelikausimaksua, kuin mikä hallituksen talousarviossa oli ja asiasta äänestettiin. Korkeampi pelikausimaksu hyväksyttiin äänin 353-73. Vahvistettu talousarvio löytyy materiaalisalkusta.

Kokous saatiin vietyä läpi alle tunnissa ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:24.

ERG Oy hallitus 2023

Hallitukseen valittiin:

Eino Savola, Ali Tikkala, Olli-Pekka Nissinen, Joni Alasaari, Henrietta Lahti, Tuire Mannila ja Jyrki Tiilikainen.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Nissinen.


Kokousennakko

Ringside Golfissa on jälleen syyskokousten aika. Kokoukset pidetään 15.10.2022 hotelli Korpilammen auditoriossa. Espoo Ringside Golf ry:n syyskokous alkaa klo 13 ja Espoo Ringside Golf oy:n yhtiökokous klo 14.30.​​​​​​​

Hyvät ERG ry:n jäsenet

Espoo Ringside Golf ry on urheiluseura, jonka toiminta on järjestetty toimikuntien ympärille. Toimikuntien vetäjät, seuran kapteenit ja puheenjohtaja ovat yleensä muodostaneet ERG ry:n hallituksen. Toiminnanjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimii oy:n toimitusjohtaja. Syksyn kokouksessa valitaan jälleen uudet hallituksen jäsenet.

Kuluneen kauden ERG ry:n hallitus on toiminut seuraavassa kokoonpanossa:

 • Jyrki Tiilikainen, puheenjohtaja
 • Jaana Angeria, klubitoimikunta
 • Henrik Lahti, kapteeni
 • Jouko Latvakangas, senioritoimikunta
 • Samuli Seppälä, junioritoimikunta
 • Tuija Soikkeli, tiedotustoimikunta
 • Liisa Soppela, ladykapteeni, naistoimikunta
 • Nikke Tyry, kilpatoimikunta

Hallituksen jäsenen toimiaika on kaksi vuotta ja normaalisti noin puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kunakin vuonna. Tänä vuonna erovuoroisista Samuli Seppälä ja Nikke Tyry ovat valmiita jatkamaan kokouksen niin päättäessä. Kapteenistomme vaihtuu kokonaan, kun kapteenimme Henrik Lahti ja pitkäaikainen ladykapteenimme Liisa Soppela ovat päättäneet astua sivuun. Hallitus kutsuu uusiksi kapteeneiksi Mikael Risikon ja Anu Majan, joka ryhtyy myös naistoimikunnan vetäjäksi. Itse olen käytettävissä jatkokaudelle puheenjohtajana jäsenistön niin halutessa.

Arvoisat ERG oy:n osakkeenomistajat

Yksi varsinaisen yhtiökokouksen tärkeistä aiheista on hallituksen nimeäminen. On tavoitteellista, että ERG oy:n hallituksella on mahdollisimman laaja osakkeenomistajien tuki ja mahdollisuus pitkäjänteiseen työskentelyyn. Tavoitteen saavuttamiseksi tulemme ehdottamaan hallitukseen seuraavaa kokoonpanoa

Nykyisestä hallituksesta:

 • Eino Savola
 • Ali Tikkala
 • O-P Nissinen

Uusia hallituksen jäseniä:

 • Joni Alasaari
 • Henrietta Lahti
 • Tuire Mannila
 • Jyrki Tiilikainen

Ehdotettu hallitusohjema on seuraava

 • Ylijäämäisen budjetin ja operatiivisen tuloksen tavoittelu
 • Kustannusten nousun huomioinen tariffeissa ja tariffien uudistaminen
 • Kentän hyvästä kunnosta huolehtiminen
 • Pidättäytyminen merkittävistä investoinneista
 • Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavoituksen seuraaminen sekä viestintä osakkaille

Keskusteluiden perusteella uskomme, että esitettävällä hallituskokoonpanolla ja -ohjelmalla on laaja omistajien tuki. ERG ry:n nykyinen hallitus tukee tätä ehdotusta.

Tervetuloa kokouksiin

Jyrki Tiilikainen

Puheenjohtaja, Espoo Ringside Golf ry