Kevätkokoukset 8.5.2024

Espoo Ringside Golf kevätkokoukset pidettiin klubitalon lasipalatsissa keskiviikkona 8.5.2024


Espoo Ringside Golf ERG ry kevätvuosikokous

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Sahravuo avasi kevätkokouksen klo 17:00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Sahravuo ja sihteeriksi Ari Vepsä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Jukkara ja Jyrki Tiilikainen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli 22 yhdistyksen jäsentä, joista yksi oli kunniajäsen Matti Wennäkoski.

Toiminnanjohtaja Ari Vepsä esitti yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti ja vastuuvapaudet myönnettiin.

Henrik Lahti valittiin kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi Nikke Tyryn tilalle, joka oli ilmoittanut halustaan keskittyä jatkossa omaan kilpauraansa ja oli pyytänyt siitä johtuen eroa tehtävästä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:25.


Espoo Ringside Golf Oy kevätyhtiökokous

Hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Nissinen avasi yhtiökokouksen klo 18:00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Nissinen ja sihteeriksi Ari Vepsä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joni Alasaari ja Henrik Lahti.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että yhtiön 846 osakkeesta edustettuna oli 179 osaketta.

Toimitusjohtaja Ari Vepsä esitti hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti ja vastuuvapaudet myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:27.