Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatilanne (POKE)

Espoon Valtuusto hyväksyi 15.11.2021 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE)

Materiaali löytyy kokonaisuudessaan kokousmateriaalista (pykälä 153):

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021486

Päätöksen materiaali on laaja ja osin vaikeaselkoinen. Kaavakäsittely sisältää runsaasti erityissanastoa ja käsitteitä. Asiaan paneutuneille ne ovat ymmärrettäviä mutta tavallisille kansalaisille kirjoitukset muistuttavat ”munkkilatinaa”.

Ensimmäiset kerran valtuusto päätti POKEsta 07.06.2021. Aluehallintovirasto teki päätöksestä oikaisupyynnön, joka velvoitti valtuustoa oikaisemaan päätöksessä ilmeneviä puutteita/virheitä. Kaavasta päätettiin uudelleen korjattujen aineistojen mukaisesti. Espoon yleiskaavoituksesta vastaavat virkahenkilöt korjasivat kaavaan aluehallintoviraston edellyttämät asiat ja samalla korjasivat ainakin yhden valittajan edellyttämän kohdan. Espoon kaupunginhallitus käsitteli kokonaisuuden ja toi sen valtuuston päätettäväksi. Valtuusto hyväksyi 15.11.2021 kaavan äänin 59 puolesta 14 vastaan 1 tyhjää.

Miten asia etenee jatkossa?
Aikaisemman päätöksen perusteella tehdyt valitukset ovat voimassa. Muuttuneista kohdista voi edelleen valittaa. On ilmeistä, että ainakin osa aikaisemmista valituskohteista on korjauksen myötä poistunut. Sekä muuttuneiden kohtien, että jo aikaisempien valitusten käsittely jatkuu tammikuussa 2022.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida mitkä valitukset menestyvät ja mitkä taasen eivät menesty. Yleisesti voi todeta, että yleiskaavassa Viiskorven ja Kalajärven väliseen kaavan osaan ei kohdistu laaja-alaisesti vaikuttavia tai merkittäviä valituksia.

ERG Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja seuraavat kaavatilannetta ja tiedottavat sen etenemisestä.