Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on herättänyt kyselyjä osakaskunnassamme, mitä se tarkoittaa golfkentän osalta?

Espoon kaupungin sivuilla kaavasta kerrotaan näin:

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueeseen kuuluu noin puolet Espoon alueesta ja kaava tähtää vuoteen 2050. Yleiskaavassa varaudutaan Espoon kasvuun ja vahvistetaan kaupunkirakenteen toiminnallista eheyttä täydennysrakentamalla palvelutarpeet huomioiden ja luomalla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksyttiin osittain kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei 21.2.2024 päätöksessään myöntänyt valituslupia ja jätti tutkimatta yhden valituksen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa koskien. Kaava tulee voimaan, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi alkuvuonna 2024. Sen jälkeen asemakaavoitus alueella jatkuu.

Lisätietoa yleiskaavasta:


Ringside Golfin maiden osalta yleiskaavan kaavamerkintä A/V tarkoittaa asumisen ja virkistyksen sekoittunutta aluetta ja alueen käyttötarkoitus ratkaistaan asemakaavassa. Asuntorakentamista on mahdollista osoittaa alueelle asuntovaltaisen alueen A2 periaatteiden mukaisesti nykyisten toimintojen väistyttyä. Alueesta joka tapauksessa noin 50% tulee varata virkistyskäyttöön.

Espoo Ringside Golf Oy omistaa golfkentän maa-alueen. Alue tulee säilymään golfkenttänä, mikäli yhtiömme osakkaat näin päättävät. Espoon kaupunki ei ole golfkentän maita lunastamassa asuinrakentamiseen vaan halu alueen kehittämiseksi asuinrakentamiseen tulee lähteä golfyhtiöltä itseltään ja sen osakkailta. Yhtiöjärjestyksemme mukaan yhtiön toimialana on ylläpitää osakkeenomistajiensa käyttöä varten golfkenttää. Mikäli yhtiöjärjestystä haluttaisiin muuttaa, vaatii se 2/3 enemmistön yhtiökokouksessa.

Rinkun kehittäminen golfkenttänä on siis omien osakkaidemme ja yhtiökokouksen päätettävissä.

Lisätietoa asiasta

Ari Vepsä
Toimitusjohtaja
+358 400 230 500
ari.vepsa@ringsidegolf.fi