ERG Oy hallituksen tiedote 11.4.2022

Kentän alueella on tehty talvella metsätöitä

Kentän alueella on karsittu ja harvennettu huonokuntoisia ja jopa lahonneita vaarallisia puita. Metsätyöt tehtiin kenttämestarin ohjauksessa, puut kuljetettiin kentän parkkipaikalle, missä ne haketettiin ja kuljetettiin sen jälkeen pois. Parkkipaikka ympäristöineen saadaan siivottua risuista ja oksista, kunhan lumet sulavat.

Kentälle tilatut uudet golfkärryt ovat saapuneet ja ne on kasattu käyttöön otettavaksi heti golfkauden alusta. Uusi Toron semiraffileikkuri on myös jo toimitettu. Rangelle on tilattu uusia golfpalloja 10 000 kpl.

Kentällä on vielä runsaasti lunta. Rangen alue on hiekoitettu ja range avataan käyttöön heti, kun saamme lumen sulamaan ja palloja kerättyä. Kun griinit on saatu kuivumaan, ne pystyleikataan ja sen jälkeen griineille asennetaan harsot edesauttamaan nurmen kasvuun lähtöä.

Niipperinojan työryhmä kokoontui 15.3.2022. Vaiheen 1. suunnitelmat on hyväksytty ja urakkakyselyt ovat käynnissä. Vaihe 1. käsittää puron alueen Pitkäjärveltä Juvankartanontielle. Kokouksessa käytiin läpi vaiheiden 2 ja 3 suunnitelmaluonnoksia. Vaihe 2. käsittää puron alueen Juvankartanontieltä golfkentän rajalle väylän 16. griinin kohdalle ja vaihe 3. golfkentän alueen aina väylän 13 lyöntipaikkojen takana kulkevaan Niipperinojanpolkuun asti.

Golfkentän kannalta merkittävin alue on vaihe 2. osalla, jossa tulvimista alkaa muodostumaan. Golfkentän alueella (vaihe 3.) suurimmat työt kohdistuvat väylän 16 vieressä kulkevaan ojaan sekä väylillä 15 ja 14 olevien rumpujen uusiminen. Väylän 13 osalta työ on lähinnä kasvillisuuden poistoa. Viimeinen suunnittelukokous pidetään toukokuussa, jolloin lopullinen työaineisto on valmis. Työn aikatulusta ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta golfkentän alueella työt tulevat ajoittumaan golfkauden ulkopuolelle.

Tilinpäätös on valmistumassa ja kevään yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 12.5.2022 Espoo Ringside Golf klubitalolla. Kokouskutsut lähetetään toukokuun alussa, kokouksessa käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 2021.

Yhtiöllä on vielä muutama mainospaikka vapaana kentän väylätauluissa. Vielä ehtii saada mainokset näkyviin heti kauden alusta, lisätietoja antaa yhtiön toimitusjohtaja Ari Vepsä.
Yhtiö on tehnyt yhteistyösopimuksen Mediateko Oy:n kanssa, joka alkaa hoitamaan muiden mainospaikkojen myyntiä kentän alueella.

Peliohjesääntö kaudelle 2022 on vahvistettu ja julkaistu yhtiön kotisivuilla, ei muutoksia edelliseen kauteen. Myös Rinkku Plus-kentät ovat vahvistuneet ja kaudella 2022 Rinkku Pluskenttinä jatkavat Pickala Golf ja Vuosaari Links by GoGolf.


Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 19.4.2022.
​​​​​​​

Espoo Ringside Golf Oy
Hallitus