Yleiskaava- ja puroasiaa

Yleiskaavan (POKE) käsittelyaikataulusta

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava POKE on nytkähtänyt jälleen pykälän eteenpäin.  Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.1.2021 kaavan käsittelyn aikataulun ja toteuttamisohjelman.

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 7.9. – 20.10.2020.  Muistutuksia jätettiin noin 750 kappaletta, joista osassa oli useita allekirjoittajia. Myös Ringside Golf Oy jätti muistutuksen koskien kaavan merkintää ”hallitun tulvimisen alue”. kenttämme alueella.  Virallisten tahojen lausuntoja yleiskaavaehdotuksesta annettiin yhteensä 27 kappaletta.  Kesän aikana on teetetty tarkistettu arvio yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin, josta Uudenmaan ELY-keskuksella ja Metsähallituksella on kuuden kuukauden lausuntoaika eli 2.3.2021 asti.

Helmikuun aikana Espoon kaupungilta tullee yhteenveto yleiskaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista.  Samalla arvioidaan näiden pohjalta tulleet muutostarpeet kaava-aineistoon.

Aikataulun mukaan yleiskaavan pitäisi tulla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 17.5.2021.  Aikataulu on kunnianhimoinen, kun otetaan huomioon muistutusten suuri määrä, Natura 2000 -alueita koskevat lausunnot, joulukuussa voimaan tullut Uudenmaan maakuntakaava, sekä huhtikuussa järjestettävät kunnallisvaalit.  Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa istuntokautensa 1.6.2021

Valtuuston hyväksynnän jälkeen yleiskaava saa lainvoiman, kunhan kaavasta mitä todennäköisimmin tehtävät valitukset on käsitelty.  Valituskierros saattaa venyttää yleiskaavan voimaantuloa jopa 2 vuotta.  Täytyy myös muistaa, että yleiskaava ohjaa kaikkea uutta rakentamista, mutta yhtään rakennuslupaa ei sen perusteella myönnetä.  Yleiskaava vasta mahdollistaa asemakaavan laatimisen.

Ringside Golf (yo. kuvassa viivoitettu alue osoitettuna keltaisella) kuuluu yleiskaava-alueeseen ja tässä vielä tarkennuksena, mitä alueesta lausutaan kaavaselostuksessa:

Niipperinpuron perkaus

Niipperinpuron perkaamisen valmistelut ovat käynnissä. Kaupunki on lakkauttamassa ojitusyhteisöä, jolla on yksinoikeus ojan kunnostukseen. Ojitusyhteisön, jonka perustivat silloiset maanomistajat 1960-luvulla, nykyiset, oikeudelliset jäsenet on tunnistettu ja kaupunki valmistelee tarvittavia materiaaleja ojitusyhtiön lakkauttamiskokoukseen. Uusimman tiedon mukaan kokousmateriaalit olisivat valmiina tammikuun aikana. Kokouksen järjestäminen on vielä auki ja haastellista voimassa olevien koronarajoitusten takia, koska kokouksen osallistujien pitäisi saapua paikan päälle allekirjoittamaan kokousasiapaperit. Kaupunki miettii nyt käytännön järjestelyjä. Ojitysyhteisön lakkauttamisen jälkeen perkaaminen voisi alkaa. Kaupungilla on määräraha varattuna tähän vuoden 2021 talousarviossa.

Hallitus
ERG OY

Kategoriassa Ajankohtaista