Yhtiökokoukset pidettiin Hotelli Korpilammella

Kevätkokous siirrettiin korona-epidemian vuoksi keväältä syksyyn. Kokoukset pidettiin sunnuntaina 27.9.2020 Hotelli Korpilammella, ensin kevätkokous ja sitten syyskokous.

Kevätyhtiökokous

Kevätyhtiökokouksessa käsiteltiin tilikauden 2019 tilinpäätös sekä osakkaiden kokoukseen keskusteltaviksi nostamat asiat.

Yhtiön puheenjohtaja Jukka Nylander avasi kokouksen klo 14, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin AA Antti Laaksonen ja sihteeriksi juristi Saara Vahvaselkä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Wennäkoski ja Tuomo Holopainen, ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Rossilahti ja Kaija Holopainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli edustettuna 524 osaketta ja ääntä.

Kohdassa 7§ esityslistan hyväksyminen, osakas Eino Savola esitti esityslistan kohdan 13§ käsiteltäväksi ennen kohtaa 12§, päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Esityslistan kohdassa 13§ käsitellään osakkeenomistajien Matti Seppäsen, Nikita Rubanin ja Pertti Hämäläisen yhtiökokouksen keskusteltaviksi nostamat asiat. Matti Seppänen nosti esiin yhtiökokouksissa käytetyt valtakirjat ja Nikita Rubanin ja Pertti Hämäläinen vaativat ERG Oy:n ja ERG ry:n välisen runkosopimuksen sisällön avaamista osakkaille.

Eino Savolan esitystä kannatettiin, samoin hallituksen laatimaa esityslistaa ja esityslistasta äänestettiin. Äänestyksessä Eino Savolan esitystä kannatti 264 ääntä ja hallituksen laatimaa esityslistaa 260 ääntä. Äänestyksen tuloksen perusteella esityslistan kohta 13§ päätettiin käsitellä ennen vastuuvapaudesta päättämisestä.

Toimitusjohtaja Ari Vepsä esitti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätettiin myös toimenpiteistä hallituksen esityksen mukaan, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

Keskusteltiin osakas Matti Seppäsen esiin nostamasta valtakirja-asiasta. Yhtiön puheenjohtaja Jukka Nylander esitteli yhtiökokoukselle vuodesta 2009 voimassa olleen runkosopimuksen ERG Oy:n ja ERG ry:n välillä, missä on sovittu yhteisön sisällä tehtävistä töistä ja niiden korvauksista.

Myönnettiin vastuuvapaudet hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30.

Kokousten välillä pidettiin 15 minuutin kahvitauko.

Syyskokous

 Puheenjohtaja Jukka Nylander avasi syyskokouksen klo 16:45. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Laaksonen ja sihteeriksi Saara Vahvaselkä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Wennäkoski ja Tuomo Holopainen, ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Rossilahti ja Kaija Holopainen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli 75 osakkeenomistajaa ja 542 ääntä.

Esityslistan hyväksyminen kohdassa 7§ esitettiin, että osakas Ola Högstedtin keskusteltavaksi nostama asian kauden 2020 rahoitusvastikkeiden perimisestä käsitellään ennen kohtaa 8§, seuraavan tilikauden talousarvion esitteleminen. Esitetty muutos esityslistalla hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitusjohtaja Ari Vepsä teki katsauksen kuluvaan pelikauteen. Covid-19 pandemia on tuonut suuria haasteita toimintaan, mutta pelaajamäärät ovat kasvaneet ennätysmääriin. Myös ennuste tilikauden tuloksesta on erittäin positiivinen, myyntituotot on kasvanut edellistä vuosista, käyttömenot ovat pysyneet kurissa ja käyttökate tulee olemaan voimakkaasti positiivinen, mikä kuvaa yhtiön kannattavaa toimintaa. Toimitusjohtaja kertoi lisäksi BusinessFinlandin myöntäneen yhtiölle digitalisaation kehittämiseen 10 000 euron tuen.

Toimitusjohtaja esitteli seuraavan tilikauden talousarvion. Yhtiökokous päätti ja vahvisti pelikauden 2021 pelikausimaksun sekä talousarvion.

Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi seitsemän henkilöä.

Osakas Raila Soininen esitti nykyistä hallitus jatkamaan: Jukka Nylander, Ilkka J. Turpeinen, Ilona Hautamaa, Jyrki Tiilikainen, Jouni Raitanen, Joni Alasaari ja Juha Alapappila.

Osakas Aapo Aittola esitti hallitukseen seuraavia henkilöitä: Juha Alapappila, Ilona Hautamaa, Jouni Raitanen, Ali Tikkala, Olli-Pekka Nissinen, Kari Hartikainen ja Inger Eriksson-Blom.

Käytiin keskustelua asiasta ja ehdokkaat Ilona Hautamaa, Jouni Raitanen ja Juha Alapappila ilmoittivat, etteivät ole lupautuneet mukaan Aapo Aittolan esittämään hallituskokoonpanoon ja kieltäytyivät.

Koska osa ehdokkaista oli kieltäytynyt ehdokkuudesta toiseen hallituskoalitioon, osakas Matti Seppänen ehdotti hallitukseen: Ali Tikkala, Olli-Pekka Nissinen, Kari Hartikainen, Inger Eriksson-Blom, Olavi Hietikko, Nikita Rubanin ja Pekka Savola.

Esitettiin vaalitavaksi henkilövaalia sekä listavaalia, kumpaakin ehdotusta kannatettiin. Asiasta järjestettiin äänestys.

Listavaalia kannatti 291 ääntä ja henkilövaalia 258 ääntä, päätettiin valita hallitus listavaalilla.

Äänestettiin Matti Seppäsen ehdotuksen ja nykyisen hallituksen esityksien välillä. Äänestyksessä nykyistä hallitusta kannatti 302 ääntä ja Matti Seppäsen esitystä 250 ääntä. Äänestyksen tuloksena nykyinen hallitus valittiin jatkamaan.

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT Pasi Puranen ja varatilintarkastajana KHT Juha Paloniemi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:04.

Kokousmateriaalit löytyvät materiaalisalkusta.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus kokoontui heti yhtiökokouksen jälkeen ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Nylander.

Hallitus 2021

Jukka Nylander, puheenjohtaja
Ilkka J. Turpeinen
Ilona Hautamaa
Jyrki Tiilikainen
Jouni Raitanen
Joni Alasaari
Juha Alapappila

Kategoriassa Ajankohtaista