Yhtiökokouksen jälkeinen keskustelutilaisuus

Yhtiökokouksen jälkeen pidettiin osakkaille rakentava keskustelutilaisuus ja kumottiin huhuja alas golfkentän maa-alueen pakkolunastamisesta, millaista ei todellakaan ole tapahtumassa. ERG Oy omistaa Espoossa 61,5 hehtaaria maata ja osakkeenomistajat päättävät, kuinka kauan täällä pelataan golfia.

Espoon kaupungin Pohjois-Espoon yleiskaavaehdotuksen vaikutus ERG Oy:n maa-alueeseen

 • Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus on 26.2.2019 tavannut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaavasuunnittelijoita kaupunkisuunnittelukeskuksessa.  Kenttämme kuuluu ko. kaava-alueeseen ja yleiskaavalla on merkittävä vaikutus kenttämme tulevaisuuteen.  Yleiskaavan tavoitteet on asetettu vuoteen 2050 asti, joten mitään nopeaa muutosta ympäristöömme se ei tuo.
 • Seuraavan kerran yleiskaava tulee nähtäville yleiskaavaehdotuksen muodossa arviolta loppuvuodesta 2019.  Yleiskaavaehdotus on menossa syksyllä käsittelyyn. Kaupunkisuunnittelukeskuksen edustajien arvio kaavan lopullisesta hyväksymisestä kaupunginvaltuuston toimesta sijoittuu vuodelle 20-22. Varsinaisen asemakaavan aikaperspektiivi on 20-luvun lopun ja 30-luvun aikana.
 • Luonnoksessa omistamamme maa-alue on merkitty asumisen (A2) ja virkistyksen sekoittuneeksi alueeksi. Lisäksi on maininta, että asuntorakentamista voidaan osoittaa alueelle vasta nykyisten toimintojen päätyttyä. Kaavamerkintä on kenttämme kehittämisen eri vaihtoehtojen kannalta hyvä, sillä se merkitsee, että tulevaisuutemme golfkenttänä tai muussa käytössä on omissa käsissämme.

Kentän lähivuosien investoinnit

 • Rinkun jäsenet ja seura haluavat pelata golfia 18 reikäisellä hyvin hoidetulla klubikentällä, sitä vaihtoehtoa tukee myös omistajille tehty kysely vuodelta 2018.
 • Mitään varsinaista päälle kaatuvaa investointitarvetta ei ole. Kastelujärjestelmä, lyöntipaikat, viheriöt ja väylät kestävät olemassa olevan käytön ja normaalilla kunnossapidolla ja tarvittavilla huolloilla niiden elinikää voidaan ylläpitää esim. yleiskaavan valmistumiseen asti. Hallitus aloittaa kustannusten tietojen keräämisen ja suunnittelun tulevien vuosien aikana, siitä miten kaavan valmistuttua edetään ja hyödynnetään sen tuomia mahdollisuuksia investointien rahoituksiin.
 • Suunnitelmassa otetaan huomioon myös tulevien vuosien pelaajaprofiilit ja miten markkinat muuttuvat varsinkin lähialueilla ja Suomi-Golfissa.

ERG-yhteisön pelaajaprofiili, ketä Rinkussa pelaa ja miten?

 • ERG on eri tyyppisiä pelaajia kiinnostava yhteisö
 • yhtiössä on 846 osaketta
 • Tällä hetkellä ERG Oy:llä on 600 eri osakkeenomistajaa, joista 302 pelaavat itse
 • viime kaudella aktivoitiin 530 pelioikeutta
 • Ringside Golfissa pelattiin 31 000 kierrosta
 • ERG Ry:ssä on 2356 jäsentä ja vuoden golfseuraksi valinnan jälkeen jäsenmäärä näyttäisi kasvavan

Osakkaiden mestaruuskilpailut

 • Osakkaiden mestaruuskilpailut pelataan perjantaina 19.7.2019, tervetuloa mukaan!

Keskustelutilaisuus pidettiin kevätyhtiökokouksen jälkeen, missä hyväksyttiin edellisen tilikauden tilit ja myönnettiin vastuuvapaudet asianosaisille.

Espoo Ringside Golf Oy
Hallitus

Kategoriassa Ajankohtaista