Paikallissäännöt ERG

Päivitetty: 2.10.2018    (Siirtosääntö on voimassa)

IRTOKIVET HIEKKAESTEESSÄ

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24-1).

VESIESTEET JA SIVUVESIESTEET

Kentällä kaikki vesiesteet on merkitty. Vesiesteitä ovat ainoastaan keltaisin (vesieste) ja punaisin (sivuvesieste) vesiestemerkein merkityt kentän osat. Vapautuminen säännön 26-1 mukaisesti.

KIINTEÄT HAITAT

Seuraavat kentällä olevat rakenteet ja merkinnät ovat kiinteitä haittoja, joita ei saa liikuttaa:
-etäisyysmerkit
-suojaverkot
-kastelujärjestelmän osat
-reiän 16 viheriön vieressä oleva soittokello
-17:nnen reiän viheriön ja 18:nnen reiän avauspaikan välissä sijaitseva ns. Onnin kivi
-ulkona-rajaa kuvaavat valkoiset paalut, kun pelataan reikää jota ko. ulkoraja ei koske
Kiinteästä haitasta vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti.

KASTELULAITTEEN KANNET LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ

Mikäli kastelulaitteen kansi tai muu kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta  ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.  Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

KENTÄN SISÄISET ULKONA-RAJAT (OUT OF BOUNDS)

-väylien 1 ja 9 välissä oleva ulkona-raja (Out of Bounds) on käytössä vain pelattaessa reikää 1.
-väylien 1 ja 5 välissä oleva ulkona-raja (Out of Bounds) on käytössä vain pelattaessa reikää 1.
-väylän 18 vasemmassa laidassa oleva  ulkona-raja (Out of Bounds) on käytössä vain pelattaessa reikää 18
OB-paaluja ei saa liikuttaa. Pelattaessa reikää, jota ulkona-raja ei koske, ovat ko. paalut kiinteitä haittoja.  Vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti.

 PUUT JA PUIDEN YMPÄRILLÄ OLEVA HAKETUS

Puut ja puiden sekä pensaiden juurilla oleva puuhake ovat kentän oleellisia osia. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 23-1 mukaisesti

MAAHAN PAINUNUT PALLO

Pelialueella pallo, joka on uponnut omaan alastulojälkeensä, voidaan nostaa ja puhdistaa ja pudottaa ilman rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se oli, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen.

Huom. Pallo on ”painunut omaan alastulojälkeensä”, kun se on omassa alastulojäljessään ja osa siitä on maan pinnan alapuolella.  Pallon ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa ollakseen maahan painunut (esim. ruoho, irralliset luonnonhaitat ja vastaavat voivat olla pallon ja maapohjan välissä).

Poikkeukset:

  1. Pelaaja ei voi ottaa vapautusta tämän paikallissäännön nojalla, jos pallo on uponneena hiekkaan muualla kuin lyhyeksi leikatulla alueella.
  2. Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos jokin muu syy kuin tämän paikallissäännön olosuhde tekee lyönnistä selvästi epätarkoituksenmukaisen.

KUNNOSTETTAVAT ALUEET

Pelialueella sinivalkoisin paaluin merkitty alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 25-1b mukaan. Pelialueella sinisin paaluin, nauhoin tai sinisin maalimerkein rajattu alue on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaja voi pelata tai vapautua säännön 25-1b mukaisesti.

ETÄISYYTTÄ MITTAAVAT LAITTEET

Pelaaja voi hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), saa pelaaja rangaistuksen säännön 14-3 mukaisesti.

PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

SIIRTOSÄÄNTÖ / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla (tai määritellyllä suppeammalla alueella), pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d.

Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista tai jos pelaaja siirtää palloa muulla tavoin, esim. pyörittämällä sitä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.

ILMASTUSREIÄT / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Jos pallo pelialueella (tai määritellyllä suppeammalla aleella) on ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.  Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen.

Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli: Reiän menetys                     Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Huom. Etäisyyttä mittaavat laitteet: rangaistus säännön 14-3 mukaisesti