Paikallissäännöt ERG

Paikallissäännöt ERG 2020 (lue myös lopussa olevat Golfliiton ohjeet)

Päivitetty: 22.4.2020 (Siirtosääntö ja ilmastusreiätsääntö ovat voimassa)

————————————————————————————————————————

COVID-19 pandemian aiheuttama toistaiseksi voimassa oleva paikallissääntö

BUNKKERIT

Huonosti tasoitetut/tasoittamattomat kohdat bunkkerissa ovat kunnostettavia alueita, jolloin pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta pudottamalla pallon sellaiseen kohtaan bunkkerissa, jossa ”kunnostettava alue” ei häiritse. Vapautus koskettaa ainoastaan pallon paikkaa, ei lyöntiasentoa.

————————————————————————————————————————

ULKORAJA

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.

KENTÄN SISÄISET ULKORAJAT

Pelatessa väylää 1, väylän oikealla (väylän 9) puolella ja väylän vasemmalla (väylän 5) puolella olevat alueet, jotka on merkitty valkoisin tolpin, ovat ulkona.

Pelatessa väylää 18, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona.

Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelatessa ko. väylää. Muita väyliä pelatessa ne ovat kiinteitä haittoja.

KIELLETTY PELIALUE

Alue, joka on merkitty sinivalkoisin tolpin, on kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1f mukaisesti.

Joutsenen pesä

Vihreävalkoisin paaluin merkitty alue väylällä 1 on kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1f mukaisesti.

Mikäli pallo päätyy estealueeseen kielletyn pelialueen kohdalta, pelaajan tulee vapautua yhden lyönnin rangaistuksella säännön 17.1d mukaan.

Käytettäessä sivuttaista vapautumista palloa ei pudoteta kielletylle alueelle, vaan käytetään pallon sijaintikohtana pistettä, jossa pallo viimeksi ylitti estealueen rajan ja vapaudutaan säännön 16.1f mukaisesti.

KUNNOSTETTAVA ALUE

Alue, joka on merkitty sinisin tolpin tai ympyröity valkoisella viivalla, on kunnostettavaa aluetta, josta voi vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

ESTEALUE VÄYLILLÄ 15 JA 16

Punainen estealue väylien 15 ja 16 oikealla sivustalla, joka on merkitty vain toiselta puolelta, jatkuu äärettömyyteen.

Väylältä päin katsottaessa ojan toisella puolella oleva alue on kielletty pelialue. Pallon ollessa kielletyllä pelialueella, sitä ei saa pelata paikaltaan, vaan pelaajan tulee vapautua kielletyn pelialueen haittaamisesta säännön 17.1e mukaisesti.

OJIA YLITTÄVÄT MAAKANNAKSET

Kaikki estealueeksi merkittyjä ojia ylittävät maakannakset kuuluvat ko. estealueeseen.

OJAT JA PAINAUMAT TEIDEN VARSILLA

Kaikkien teiden varsilla sijaitsevien merkitsemättömien ojien ja painanteiden katsotaan olevan osa yleistä pelialuetta, eivätkä ne ole estealueita.

KIINTEÄT HAITAT

Kaikki kentällä olevat

 • etäisyysmerkit
 • suojaverkot ja niiden rakenteet
 • kastelujärjestelmän osat
 • ulkorajaa kuvaavat valkoiset paalut, kun pelataan reikää, jota ko. ulkoraja ei koske
 • reiän 16 viheriön vieressä oleva soittokello
 • 17:nnen reiän viheriön ja 18:nnen reiän lyöntipaikan välissä sijaitseva ns. Onnin kivi

ovat kiinteitä haittoja, joista voi vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita säännön 15.2 mukaisesti.

KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Poikkeus: vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

PUUT JA PUIDEN YMPÄRILLÄ OLEVA HAKETUS

Puut ja pensaat sekä näiden juurilla oleva puuhake ovat kentän oleellisia rakenteita. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaisesti

SIIRTOSÄÄNTÖ / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

 • Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15 cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14 .2b (2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

ILMASTUSREIÄT / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

 • Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.
 • Pallon ollessa viheriöllä. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

COVID-19 aiheuttamat toimenpiteet tasoituskierroksiin

R&A:n antamien ohjeiden mukaisesti Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta on päättänyt seuraavaa:

TULOKSET JA TULOSKORTIT:

* Tuloskortteja käytettäessä niitä ei tarvitse vaihtaa merkitsijän kanssa. Kukin pelaaja pitää kirjaa itselleen ja merkitsijälle. Merkitsijän kuittauksen voi hoitaa verbaalisesti paikan päällä tai puhelin-/nettiyhteydellä.

* Mobiilisti täytetyt tuloskortit ja -laskenta on suositeltavaa

* Jos kilpailuissa käytetään tuloskortteja ei niitä tarvitse palauttaa kilpailutoimistoon fyysisesti. Suositellaan tulosten lukemista reikä reiältä tai sähköistä viestintää käyttäen (valokuva, sähköposti, tekstiviesti, …)

LIPPUTANGOT JA REIÄT:

* Suositellaan, ettei lipputankoja nostettaisi/poistettaisi reiästä.

BUNKKERIT:

* Suositellaan, että bunkkereissa ei ole haravia.

* Pelaajien tulisi tasoittaa tekemänsä jäljet parhaansa mukaan jaloillaan ja mailallaan.

Nämä poikkeukset ovat voimassa toistaiseksi.

Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta 22.3.2020