Onko tulvimiselle tehtävissä jotain?


Kuva väylältä 14 sunnuntaina 13.9. rankkasateen jälkeen

Niipperin hulevesien hallinta pohjautuu suureksi osaksi puroverkostoon. Alueen läpi virtaa kaksi pääpuroa, Myllypuro ja Niipperinpuro. Myllypuro yhdistyy Niipperinpuroon golfkentän 13-väylän aloituspaikan kohdalla. Tästä eteenpäin Niipperinpuro virtaa golfkentän läpi edelleen Vanhakartanonpuroon, joka laskee Pitkäjärveen. Alueen lisärakentamisen myötä hulevedet ovat lisääntyneet ja purojen kapasiteetti on kovilla sateilla jo äärirajoilla. Myllypurolle on erityistä, että puroon johtuu hulevesiä myös luonnosta Kalajärven ja Niipperin väliseltä laajalta metsäalueelta, joka on osittain suojeltu.

Jos purojen virtaamat eivät enää riitä hulevesien johtamiseen, miksi virtaamia ei lisätä perkaamalla ja laajantamalla uomia? Vaikka Espoon kaupunki on vastuussa hulevesistä purojen ja avo-ojien osalta, ei kaupungilla ole oikeutta Niipperinpuron perkaamiseen. Tämä johtuu historillisesta, 1960-luvulla perustetusta ojitusyhtiöstä, joka omaa kaikki oikeudet puron kunnostamiseen. Alunperin ojitusyhtiön perustivat senhetkiset tilat, jotka sijaitsivat puron hyötyalueella. Tilojen omistussuhteiden muututtua vuosikymmenten kuluessa, on ojitusyhtiön hallinto hämärtynyt ja käytännössä se on uinuva. Ojitusyhtiö ei ole ainoa Espoossa ja kaupunki on pikku hiljaa lakkauttanut näitä yhtiöitä pystyäkseen hoitamaan hulevesivastuunsa. Lakkautusprosessit ovat hitaita ja yhtiökohtaisia. Niipperinpuron osalta ojitusyhtiön lakkauttaminen on nyt käynnistetty. Hankalaksi prosessin tekee yhtiömiesten identifiointi ojitusyhtiön lopettamiskokousta varten. Kaupunki selvittää tällä hetkellä lopettamiskokouksen edustuksia. Joka tapauksessa Espoon kaupunki ja Espoo Ringside Golf oy ovat suurimmat maanomistajat puron vaikutusalueella ja lopettamispäätös on hyvin todennäköisesti pian käsillä. Tämän jälkeen kaupunki voi edetä jo tekemänsä perkaussuunnitelman mukaisesti. Myös budjettia tälle hankkeelle oli jo varattu parisen vuotta sitten. Jos mitään uutta ei ilmene, ensi talven aikana päästään konkreettiseen toteutukseen.

Pelkkä uomien perkaaminenkaan ei välttämättä enää riitä. Meillä on loistava esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä kaupungin ja oman yhtiömme kesken, kun kuutosväylän viereen toteutettiin viivästysallas. Vastaavia viivästysratkaisuja tarvitaan lisää. Myllypuroon ja edellen golfkentälle virtaa isoja määriä vettä kaava-alueen ulkopuolelta luonnonmetsistä. Kaupunki suunnitteli jo vuonna 2009 tulvapatoa Niipperinporttiin golfkentän pohjoispuolelle. Hanke sai jo aluehallintoviraston myönteisen kannan, mutta luonnonsuojelijat valittivat hankkeesta. Lopulta hanke kariutui oikeusistuinkäsittelyhin. Viimeisten kuukausien rankkasateet ovat nyt aiheuttaneet tulvia myös Niipperin asuntotonteille Myllypuron varrella. Kaupunki suunnittelee nyt hätätyönä viivästysratkaisua luontoalueelle asuinalueen ja golfkentän yläpuolelle. Jotain helpotusta tämä tuo myös golfkentälle toteutuessaan. Kaupungilla oli myös alustava suunnitelma kentän eteläpuolen viivästysaltaalle, silloin kun kuutosväylän allasta suunniteltiin. Jää nähtäväksi tarvitaanko tämäkin tulvaongelman ratkaisemiseksi.

Ilona Hautamaa

Kategoriassa Ajankohtaista