Niipperinpuron kunnostus etenee

Aiemmin keväällä kerroimme, että kaupunki oli lakkauttamassa Niipperinpuron ojitusyhteisöä, jotta purouomaa pääsisi perkaamaan veden virtauksen parantamiseksi. Vaikka parhaillaan nautimme kuivasta ja kuumasta kesästä, voi sade aiheuttaa nopeasti edelleenkin tulvan takaysille.

Nyt onneksi asiat ovat edenneet ja ojayhteisön purkukokous saatiin pidettyä maaliskuussa kokoontumisrajoituksia noudattaen. Purkupäätös tarkoittaa, että Ringside vapautuu Niipperinpuron kunnossapidon ja tulvasuojelun kustannusvastuista ja vastuu on Espoon kaupungilla. Nyt päästään vihdoin raivaamaan puroa. Kaupunki on perustanut hanketta varten projektin, jossa Ringsidea edustavat toimitusjohtaja ja kenttämestari. Kaupungilla on tämän vuoden talousarviossa määräraha projektin toteutusta varten. Projekti piti ensimmäisen suunnittelukokouksensa kesäkuun alussa.

Koska kiivain golfkausi on meneillään, ei kentällä vielä voida tehdä varsinaisia töitä. Suunnittelu, pohja- ja virtaamatutkimukset ja lupaprosessit voivat silti edetä, jotta töihin päästään sitten myöhemmin syksyllä, kun työt eivät enää haittaa pelaamista. Pelkkä puron perkaaminen ei riitä vaan virtauksen parantaminen edellyttää maansiirtotöitä ja rumpupaikkojen uusimisen. Riittävä määrä ylikulkuja tullaan säilyttämään joustavan pelaamisen turvaamiseksi, joko rumpuina tai siltaratkaisuina.

Seuraavat projektikokoukset on sovittu syyskuulle ja marraskuulle. Syyskuun kokoukseen mennessä suunnitelmat ja prosessiasiat pitäisivät olla aika pitkälti selvillä. Joten toivomme, että voisimme kertoa yhtiön syyskokouksen aikoihin tarkempia yksityiskohtia, mitä on tulossa ja milloin. Kaupunki on samaan aikaan tekemässä kunnostustöitä Myllypurossa, joka yhtyy kentän pohjoispäässä Niipperinpuroon, joten Niipperinpuron huippuvirtaamat ovat lisääntymässä ja puron kunnostus entistä oleellisempaa tehdä nyt.

Kategoriassa Ajankohtaista