Kokouskutsut syyskokouksiin 6.11.2016

KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY:N YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN

Espoo Ringside Golf ERG ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen syyskokoukseen, joka pidetään 6.11.2016 kello 15. Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf klubitalo osoitteessa: Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo.

Ilmoittautuminen kokouspaikalla kello 14 alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan toimistoon viimeistään torstaina 3.11. klo 15 mennessä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset syyskokouksen asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelmat sekä talousarvio ja vuosimaksut seuraavalle vuodelle
4. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
7. Määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille/toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus
8. Päätetään kokous

Espoossa 24.10.2016

Espoo Ringside Golf ERG ry:n hallitus

Espoo Ringside Golf ERG ry
Nurmikartanontie 5
02920 Espoo
Puh 010 510 3100
caddie@ringsidegolf.fi

Kokousmateriaali


Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 6.11.2016 klo 16.00. Kokouspaikka: Espoo Ringside Golf Oy:n kokoustila, Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo

Osakkeenomistajien ja mahdollisten valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla kello 14.00 alkaen. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan yhtiön toimistoon viimeistään 3.11. kello 15 mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat asiat;

Yhtiökokousasiakirjat: Hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön klubitalolla toimiston aukioloaikoina sekä yhtiön internet-sivuilla

www.ringsidegolf.fi

Kokousmateriaali: https://ringsidegolf.fi/materiaalisalkku/

ESITYSLISTA

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat :

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle syysyhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut asiat

1 § Kokouksen avaaminen (hallituksen pj. Jukka Nylander)
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja (hallituksen esitys: AA Antti Laaksonen)
3 § Valitaan kokouksen sihteeri (hallituksen esitys OTK Ilkka J Turpeinen)
4 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (ehdotukset yhtiökokoukselta)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7 § Esityslistan hyväksyminen
8 § Seuraavan tilikauden talousarvion ja investointisuunnitelman esitteleminen (hallituksen esitys, liite 1). Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus kuluvaan pelikauteen.
9 § Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta ja investointisuunnitelman toteuttamisesta sekä osakkeenomistajalta perittävän pelikausimaksun sekä mahdollisten hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta seuraavalle tilikaudelle tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle. Rahoitusvastikkeesta päätettäessä päätetään myös sen rahastoinnista.
10 § Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
11 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
12 § Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13 § Päätetään kokous.

Tervetuloa

Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus

Espoo Ringside Golf Oy, Y-tunnus 0689186-0, kotipaikka Espoo

Nurmikartanontie 5
02920 Espoo
Puh: 010 501 3100
Fax: (09) 853 7132
E-mail: caddie@ringsidegolf.fi

Valtakirjapohja kokoukseen

Kategoriassa Ajankohtaista