Kenttäyhtiö ERG Oy:n syysyhtiökokous

Yhtiökokous pidettiin klubitalolla sunnuntaina 3.marraskuuta.

ERG Oy:n puheenjohtaja Jukka Nylander avasi kokouksen klo 16:30 valtakirjojen tarkastuksen ja ääniluettelon vahvistumisen jälkeen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin AA Antti Laaksonen ja sihteeriksi Ilona Hautamaa. Kokouksessa oli edustettuna 480 osaketta yhtiön 846 osakkeesta ja paikalla oli lähes 130 osakkeenomistajaa.

Hallituksen jäsen Jyrki Tiilikainen kertasi kaavoitukseen liittyvän tilanteen. Meneillään on Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan laatiminen, jolla ei ole välittömiä vaikutuksia yhtiön maa-alueiden käyttöön. Espoon kaupungilta saatujen tietojen mukaan valmisteilla oleva yleiskaava mahdollistaa alueen käyttämisen golfkenttänä niin pitkään kuin yhtiö alueen omistajana niin haluaa. Maankäytön yksityiskohtainen sääntely tapahtuu asemakaavoituksen kautta, mihin liittyen ei ole vireillä yhtiön aluetta koskevia kaavoitushankkeita.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Nylander piti hallituksen katselmuksen ja totesi, että yhtiön hallituksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa sellaisia laajempia uudistushankkeita, jotka edellyttäisivät merkittäviä investointeja. Hallituksen puheenjohtaja kertasi yhtiöjärjestyksen 6 §:n pelikausimaksujen, hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen käyttöä koskevan osuuden.
Ringsiden tulevaisuuden suunnittelua varten perustetaan erillinen tulevaisuustoimikunta.

Ari Vepsä piti toimitusjohtajan katsauksen kuluneeseen kauteen.

Toimitusjohtaja esitteli talousarvion ja investointisuunnitelman kaudelle 2020. Osakas Eino Savola esitti poikkeavasti pelikausimaksun korottamista ja vastaavasti rahoitusvastikkeen keräämättä jättämisestä. Talousarviosta ja investointisuunnitelmasta äänestettiin hallituksen esityksen ja Eino Savolan esityksen välillä. Hallituksen esitys voitti äänin 287-192, tyhjää äänesti yksi osakas.

Hallituksen esityksen mukaan pelikausimaksu ja talousarvio vahvistettiin ja investointeina parannetaan klubitalon tietoliikennettä siirtymällä valokuituun ja rakentamalla klubitalolle uusi IT-verkko, samalla uusitaan caddiemasterin tietokoneet.  Kentän pohjoisrajalle rakennetaan suoja-aita turvallisuutta parantamaan sekä estämään asiatonta kulkua sekä ilkivaltaa kentän alueella. Myös kentän väylätaulut ja opasteita uusitaan sekä lyöntipaikkojen penkit. Kentänhoitokoneista yksi viheriöleikkuri siirretään lyöntipaikkojen hoitoon ja siihen hankitaan uudet leikkuuyksiköt. Lisäksi hankitaan lannoitteen levitin ja lehtipuhallin.

Osakas Heidi Piiroinen ehdotti hallitukseen valittavaksi seuraavia henkilöitä:

Jukka Nylander, Ilkka J Turpeinen, Ilona Hautamaa, Jyrki Tiilikainen, Jouni Raitanen, Joni Alasaari ja Juha Alapappila.

Osakkaat Aapo Aittola ja Pekka Lapinleimu ehdottivat hallitukseen valittavaksi seuraavia henkilöitä:

Jukka Nylander, Ilkka J Turpeinen, Ilona Hautamaa, Kari Hartikainen, Aapo Aittola, Joni Alasaari ja Juha Alapappila.

Koska oli hallituksen kokoonpanosta tehty kaksi esitystä, näiden välillä suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 449 ääntä ja Piiroisen esitys voitti äänin 364-77, kahdeksan äänesti tyhjää.

ERG Oy:n hallituksessa jatkavat Jukka Nylander, Ilkka J Turpeinen, Ilona Hautamaa, Jyrki Tiilikainen, Jouni Raitanen ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Joni Alasaari sekä Juha Alapappila.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti KHT Pasi Puranen ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Paloniemi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:09.

Jukka Nylander jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Yhtiön uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen heti syysyhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Jukka Nylander valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.

Kategoriassa Ajankohtaista