Golfpisteen artikkeli 12.10.2019

Kaava mahdollistamassa asuntorakentamisen – Ringsidessa isot ratkaisut tulossa ajankohtaisiksi

Yleiskaavahanke nosti Ringsidessa vanhat intohimot pintaan. Golfyhtiön toimiva johto ja hallitus liputtavat toiminnan jatkumisen puolesta, oppositio näkee valmisteilla olevassa uudessa kaavassa tilaisuuden osakkeella vaurastumiseen.

17 MILJOONAA euroa eli noin 20 000 euroa osaketta kohti. Sato-yhtymän ehdollinen ostotarjous Espoo Ringside Golfin (ERG) omistamasta 61,5 hehtaarin maa-alueesta nostatti vuonna 2008 golfyhteisössä intohimoja kuin sohaisu muurahaispesään.

Yhtiökokouksessa asuntorakentamisen mahdollisuuksia selvittämään tähdännyt hanke torpattiin ja neuvotteluja puoltanut golfyhtiön hallitus laitettiin uuteen uskoon. Espoon kaupunkisuunnittelulautakuntakin puuttui ajallaan peliin ja ilmoitti, että spekulaatiot ovat turhia, koska kenttäalue on kaavassa osoitettu virkistyskäyttöön.

Myyntiajatusta puoltanut ydinryhmä aktivoitui uudelleen ja ryhtyi vastahyökkäykseen viime vuoden puolella. Herätteen antaja oli uusi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavahanke, jonka valmistelu aloitettiin jo 2013. Keväällä 2018 esitellyssä luonnoksessa ERG:n omistama maa-alue on nyt merkitty asumisen (A2) ja virkistyksen sekoittuneena alueena.

Ryhmittymä lähestyi luonnoksen rohkaisemana osakkaita vajaa vuosi sitten marraskuun lopulla tiedotteella, jossa kaavan mahdollisia vaikutuksia ERG:n toimintaan luonnehdittiin vahvan tendenssin läpi. Kirjeestä löytyy muun muassa tällaisia muotoiluja:

”Kaavasuunnittelun edetessä ja toteutuessa Espoon kaupungin esittämällä tavalla on odotettavissa, että osakkeen arvo yli kymmenkertaistuu.”

”…paine golfkenttätoiminnan lopettamiseen kasvaa koko ajan.”

”Lienee melko selvää, ettei golfkenttätoiminnan jatkamiselle vielä vuosikymmenien ajan ole golfillisia tai taloudellisia perusteita….”

”Yleiskaavoituksen edetessä ja maa-alueen arvon huomattavasti noustessa on syytä varautua ja myös tarvittaessa edistää sitä vaihtoehtoa, jossa golfkenttätoiminta voitaisiin ajaa noin 5–10 vuoden aikajänteellä alas ja palauttaa tästä saadut varat osakkeenomistajille.”

Toimitusjohtaja Vepsä: toiminta terveellä pohjalla

Soitto ERG:n toimitusjohtajalle Ari Vepsälle tuo tilanteeseen hyvin erilaista valoa.

”Kaavoitushanke on herättänyt intohimoja pienehkössä joukossa osakkaita, jotka eivät itse enää pelaa. Moottoreina ovat ymmärtääkseni pitkälti samat henkilöt, jotka hallituksessa ajoivat kenttäalueen myyntiä Sato-yhtymälle reilut kymmenen vuotta sitten.”

”Ymmärrän osakkeiden arvoon liittyvän huolen. Mutta hintojen lasku on koko suomalaisen golfin, ei suinkaan pelkästään Ringsiden ongelma. Taloudellisesti meillä menee ihan hyvin, vaikka tilinpäätökset ovat viime vuosina olleet jonkin verran tappiollisia. Yhtiö on käytännössä velaton. Uusi jäseniä saimme tänä vuonna noin 300, mikä kertoo kasvavasta kysynnästä.”

Vepsä kertoo, että ERG ei peri osakkailta pakkovastiketta, vaan pelikausimaksun maksavat pelkästään aktiiviharrastajat. Rahoitusvastiketta investointeihin peritään kuitenkin yhtiöjärjestyksen mukaisesti kaikilta osakkailta.

”Keräämämme rahoitusvastikkeet ovat viime aikoina olleet osaketta kohti hyvin kohtuullisia”, Vepsä luonnehtii. ”Klubirakennuksen laajennus tosin tuntuu osakkaiden kukkarossa viiden vuoden ajan. Viimeinen erä menee maksuun ensi keväänä.”

Pelaavien osakkaiden Vepsä sanoo maksavan noin puolet vuotuisista kuluista. Toinen puoli katetaan greenfee-tuloilla ja erilaisilla yritystapahtumilla.

Seura, Espoo Ringside Golf Ry, on suurin yksittäinen osakkeenomistaja noin 70 osakkeellaan. Selkeä tahtotila pelien jatkumiseen on luonnollisesti olemassa. Toiminnan aktiivisuudesta kertoo omaa kieltään valinta Vuoden golfseuraksi viime vuonna.

Vepsän mukaan osakkeilla on viime aikoina tehty kauppaa noin 20 osakkeen vuosivauhdilla.

”Ostajat ovat enimmäkseen vuokrapelioikeudella tai sarjakorteilla yhteisöön jo kiinnittyneitä aktiiviharrastajia. Tuoreimmissa kaupoissa hinnat ovat olleet jopa nousussa.”

Golfyhtiön nykyisen hallituksen Vepsä sanoo olevan seuran tavoin golftoiminnan jatkamisen kannalla.

”Hallituksen yhteinen näkemys on se, että Ringsidessa pelataan golfia vielä 20–30 vuoden päästä. Mutta osakkaat asian tietysti viime kädessä päättävät.”

Espoon kaupungilta ei paineita

Yleiskaavapäällikkö Essi Leino kertoo, ettei Espoon kaupunki ole valmisteilla olevassa yleiskaavassa millään lailla savustamassa golftoimintoja pois nykyiseltä kenttäalueelta. Kaavan vaikutus ulottuu aina vuoteen 2050 asti.

”Emme aja golfkenttäyhtiön omistamaa aluetta asuntotuotannon alueeksi, mutta optio halutaan saada mukaan yleiskaavaan. Luonnoksessa on esitetty alueita tuolla suunnalla tiivistettäviksi, joten siinä mielessä kenttäalueen sijanti on hyvä myös asuntorakentamisen näkökulmasta. Kaikki on kuitenkin viime kädessä kiinni omistajien tahtotilasta. Asuntorakentamisen aika koittaisi parhaassakin tapauksessa vasta nykyisten toimintojen syystä tai toisesta päätyttyä.”

Vihreydelle ei missään tapauksessa olla halukkaita jättämään hyvästejä.

”On tärkeää muistaa, että mahdollisen asuntotuotannon käynnistyessäkin kaava pitää huolen riittävien lähivirkistysmahdollisuuksien ja ekologisten käytävien säilymisestä. Vain osa alueesta voi tällöinkin muuntua asumiseen, eikä sillä ole vaikutusta yleiskaavan toteutettavuuteen. Tässä mielessä kenttäalueen asuntorakentamista ei ole mitoitettu. Eli alueelle mahdollisesti sijoittuva asuntorakentaminen ei ole esimerkiksi edellytys yleiskaavassa osoitetuille palveluille ja liikenneratkaisuille.”

Kaavaehdotus on menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn marraskuussa. Kun kaupunginhallitus on vuorollaan käsitellyt asiaa, yleiskaavaehdotus tulee nähtäville, ja tämän jälkeen on vielä hyväksymiskäsittely. Valituskierroksellekin on varattava aikaa.

”Ratkaisut ovat todennäköisesti selvillä aikaisintaan 2022–2023”, Leino ennakoi.

Maltti on valttia

Golfyhtiön hallitus on tämän vuoden puolella tiedottanut aktiivisesti kaavahankkeen etenemisestä ja siihen kytkeytyvistä näkymistä. Sanavalinnat ovat hyvin maltillisia. Golftoimintaa halutaan kehittää kaikessa rauhassa, toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia kuitenkin tiiviisti seuraten ja niihin tarvittaessa reagoiden.

Tuorein tiedote on elokuun lopulta. Viesti on selvä:

”Yleiskaavaluonnoksessa kenttämme asema on hyvä ja se mahdollistaa golfin pelaamisen jatkumisen Rinkussa.”

Terassiparlamenteissa on viime aikoina spekuloitu myös mahdollisen asuntorakentamisen vaikutuksella kenttäalueen reunamilla sijaitsevien vanhojen asuntojen arvoon.

Jotkut pelkäävät, että oman asunnon arvo laskisi mahdollisten maakauppojen myötä.

Yleiskaavapäällikkö Essi Leino on hieman eri mieltä.

”Usein on päinvastoin käynyt niin, että parantuneet liikenneyhteydet ja lisääntyneet palvelut ovat nostaneet kiinnostusta asuinaluetta kohtaan.”

Spekuloijat jo liikkeellä?

Golf ja keinottelu ovat aika ajoin käyneet käsi kädessä. Useimmat ovat polttaneet näppinsä. Ruminta jälkeä tuli, kun Japanin golfkupla aikoinaan puhkesi.

Kenttäalueen myyntiä ajavan ryhmittymän viimesyksyinen osakaskirje vihjaili siihen suuntaan, että jotkut ovat jo alkaneet hankkia itselleen ERG:n osakkeita tulevan arvonnousun toivossa.

”…osakkeita on siirtynyt jonkin verran useimmiten ennestään osakkeita omistavien haltuun. Hankinnan motiivina on tuskin ollut osakkeella pelaamisen mahdollistaminen tai halu maksaa rahoitusvastiketta kentän ylläpidosta.”

Asuntorakentamisen avaamilla näköaloilla on käyty ajatusleikkiä myös ainakin Peuramaalla, eikä ajatus esimerkiksi joillekin St Laurence Golfin osakkaillekaan ole ollut täysin vieras.

Jari Koivusalo Suomen Golfliitosta arvioi, että omalla maapohjalla toimivia golfkenttiä on vajaa kolmannes kaikista kotimaan kentistä.

”Viimeaikaisilla tukitiimikäynneillä ei ole tullut vastaan ainuttakaan sellaista kenttää, jossa maakauppojen mahdollisuutta tällä hetkellä pohdittaisiin. Sen sijaan maailmalta tulee heti mieleen useita tapauksia, joissa maat on myyty ja uusi kenttä rakennettu edullisemmalle alueelle jonkin matkan päähän.”

Tuollaisen ”väistöalueen” etsimisestä ei Vepsän mukaan ole Ringsidessa tähän mennessä millään tavoin edes keskusteltu.

Espoo Ringside Golf

Golfyhtiö perustettu 1987, seura 1990
Vuoden golfseura 2018
Jäseniä 2644
Osakkeita/osakkaita 846/600 – 302 pelaa itse
Kenttäalueen koko 61,5 hehtaaria
31 000 kierrosta kaudella 2018

Kategoriassa Yleinen