Tuomarit

Kilpailujen tuomareina toimivat tuomarikoulutuksen ja -kokeen suorittaneet seuramme jäsenet.

Aluetuomari
Pekka Savola

Seuratuomarit
Jarmo Lonkola
Kati Malmivaara
Jukka Nylander
Marko Puumalainen
Ville HS Ranta
Raila Soininen
Liisa Soppela
Hanno Strang
Jyrki Tiilikainen
Ilkka J. Turpeinen
Arja Vartia
Virpi Vuorinen