Tuomarit

Kilpailujen tuomareina toimivat tuomarikoulutuksen ja -kokeen suorittaneet seuramme jäsenet.

Aluetuomari
Pekka Savola
Jari Tikka

Seuratuomarit
Seija Aarnio
Sanna Elg
Sami Gulin
Seppo Kettunen
Matti Ljungberg
Jarmo Lonkola
Kati Malmivaara
Jukka Nylander
Ville HS Ranta
Raila Soininen
Hanno Strang
Jyrki Tiilikainen
Jorkka Tuppurainen
Ilkka J. Turpeinen
Arja Vartia
Virpi Vuorinen