Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunnan yhteydessä toimivat myös Sääntö- ja tasoitustoimikunta.

Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunta vastaa kentän rajoista ja muista merkinnöistä sekä kentän Course Rating- ja Slope-määräyksistä. Kenttätoimikunta ylläpitää kentän paikallissääntöjä yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa. Kilpailuissa noudatettavista kilpailumääräyksistä ja paikallissäännöistä vastaa kilpailutoimikunta. Kenttätoimikunnan tulee pitää paikallissäännöt ajan tasalla ja poistaa niistä yhdessä toiminnanjohtajan, kenttämestarin, kapteenin ja kilpailutoimikunnan edustajan kanssa viipymättä kohdat, jotka on laadittu poikkeuksellisia olosuhteita varten, ja kun nämä olosuhteet ovat lakanneet vaikuttamasta, esim.

  • siirtosääntö
  • maahan painuneen pallon puhdistaminen
  • pallon puhdistaminen
  • kunnostettava alue
  • kentän vauriot
  • työkoneiden jäljet
  • sadeveden valumisesta aiheutuneet vauriot.

Kenttätoimikunnan käsikirja 2015 kansi

Kenttätoimikunnan Käsikirja

Tarkoitus

Tämän käsikirjan tarkoitus on:

– kuvata ERG Ry:n kenttätoimikunnan vastuualueet sekä uudistaa materiaalia ja tietoa kentän kehittämiseksi
– tehdä yhteenveto nykytilasta ja kertoa tulevaisuudessa tarvittavista kehittämistoimenpiteistä
– merkitä muistiin vuosittaiset tavoitteet ja suositukset tuleville vuosille
– kenttätoimikunnan täydentää ja pitää Käsikirjaa ajan tasalla ja se julkaistaan verkkosivuilla kerran vuodessa.

Tasoitustoimikunta

Tasoitustoimikuntaan kuuluu kapteeni ja toiminnanjohtaja. Tasoitustoimikunta määrittää pelaajan tarkan tasoituksen. Tasoitustoimikunnan tekemät harkinnanvaraiset tasoitusten muutokset merkitään tasoitusluetteloon. Toimikunta ilmoittaa pelaajalle tekemästään muutoksesta.

Jäsenet: Jyrki Tiilikainen ja Ari Vepsä