Kenttävalvojat

Valvoja liikkuu golf-autolla, joka on merkitty ”VALVOJA”-kyltillä. Valvojalla on mm. oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys ja pelioikeus. Kenttävalvojan tehtävänä on osaltaan saada pelaajat viihtymään kentällämme. Viihtymistä kentällä parantaa golfetiketin ja ERG:n asettamien säännöksien noudattaminen.

Tärkein asia, mihin kenttävalvojalla on mahdollisuus vaikuttaa viihtyvyyden ylläpitämisessä, on joutuisa peli. Tätä varten ERG on päättänyt reikä- ja kierroskohtaisista tavoiteajoista ja määritellyt pelaaja- ja ryhmäkohtaiset korkeimmat sallitut tasoitukset. Kenttävalvojan tehtävänä on ennaltaehkäistä ruuhkien syntyä. Jos ruuhkia siitä huolimatta on syntynyt, kenttävalvojan pitää mahdollisimman tehokkaasti saada kenttä uudelleen liikkumaan.

Joutuisan pelin mahdollistamiseksi kenttävalvoja voi

  • kiirehtiä pelaajaa tai koko ryhmää
  • huomauttaa pelaajaa tai ryhmää
  • jakaa ryhmän kahtia
  • siirtää ryhmän syrjään ohitustilanteessa
  • siirtää ryhmän seuraavalle reiälle pelaamatta edellistä reikää valmiiksi
  • poistaa pelaajan kentältä.

Kenttävalvojat 2019
Aumanen Pentti
Jalonen Hannu
Lappalainen Seija
Liukkala Heikki
Malmberg Carl-Johan
Malmivaara Kati
Muhojoki Marjut
Mäkinen Arto K.
Sipilä Risto
Soininen Raila
Vehmas Pirkko
Özcelik Yilmaz

Kenttävalvojien puheenjohtajana toimii Kati Malmivaara.