ERG ry hallitus

Tehtävä

Espoo Ringside Golf Ry vastaa ERG yhteisön seuratoiminnasta. Siihen kuuluvat itse pelaamiseen liittyvät asiat kuten kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen jäsenille, toiminnat on jaettu eri toimikunnille. ERG ry:ssä toimii seitsemän aktiivista toimikuntaa: naistoimikunta, senioritoimikunta, klubitoimikunta, kilpailutoimikunta, junioritoimikunta, tasoitustoimikunta sekä tiedotustoimikunta.

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta. Palvelupäällikkö hoitaa tapahtumien järjestelyt apunaan caddiemasterit sekä toimikuntien jäsenet ja vapaaehtoiset.

Espoo Ringside Golf ry on vuonna 1990 perustettu golfyhdistys, joka on Suomen Golfliiton jäsen. Yhdistys on rekisteröity 25.7.1990.

8.10.2021 Puheenjohtaja Jyrki Tiilikaisen tervehdys

Hallitus

Jyrki Tiilikainen Henrik Lahti Liisa Soppela
Puheenjohtaja Kapteeni Ladykapteeni
jyrki.tiilikainen@kotiportti.fi Varapuheenjohtaja Naistoimikunta
050 321 0798
Jouko Latvakangas Jaana Angeria Samuli Seppälä
Senioritoimikunta Klubitoimikunta Junioritoimikunta
Seniorikapteeni
Nikke Tyry  Tuija Soikkeli
Kilpailutoimikunta  Tiedotustoimikunta
Ari Vepsä
Toiminnanjohtaja
Hallituksen sihteeri
ari.vepsa@ringsidegolf.fi
0400 230 500

Puheenjohtajat ja hallitukset 1990-2022

Puheenjoht.
2022 Jyrki Tiilikainen Angeria Jaana Lahti Henrik (vpj) Latvakangas
Jouko
Seppälä Samuli Soikkeli Tuija Soppela Liisa Tyry
Nikke
2021 Alasaari Joni Angeria Jaana Lahti Henrik Latvakangas
Jouko
Nylander Jukka (vpj) Seppälä Samuli Soikkeli Tuija Soppela Liisa Tyry
Nikke
2020 Alasaari
Joni
Angeria
Jaana
Lahti
Henrik
Lehtiö
Kari V.
Nylander
Jukka
Piiroinen
Heidi (vpj)
Soikkeli
Tuija
Soppela
Liisa
Vahvaselkä
Saara
2019 Alasaari Joni Angeria
Jaana
Piiroinen Heidi Rekola Hasse(vpj) Soppela Liisa Tiilikainen Jyrki Tyry Nikke Vahvaselkä Saara
2018 Alasaari Joni Angeria
Jaana
Lahti
Henrik
Rekola Hasse(vpj) Soppela Liisa Tiilikainen Jyrki Tyry Nikke Vahvaselkä Saara
2017 Alasaari
Joni
Angeria
Jaana
Lahti
Henrik
Rekola
Hasse(vpj)
Soppela
Liisa
Tiilikainen
Jyrki
Tyry
Nikke
Vahvaselkä
Saara
2016 Ranta
Ville H.S.
Alasaari
Joni (vpj)
Angeria
Jaana
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Rekola
Hasse
Rossilahti
Kirsi
Tiilikainen
Jyrki
Tyry
Nikke
2015 Ranta
Ville H.S.
Linna
Kristiina
Lukka
Ilkka
Nylander
Jukka
Rekola
Hasse (vpj)
Rossilahti
Kirsi
Soininen
Raila
Tiilikainen
Jyrki
Vartia
Arja
2014 Ranta
Ville H.S.
Linna Kristiina Lukka
Ilkka
Nylander
Jukka(vpj)
Rekola
Hasse
Rossilahti
Kirsi
Soininen
Raila
Tiilikainen
Jyrki
Vartia
Arja
2013 Wennäkoski Matti Alasaari
Joni
Linna Kristiina Nylander Jukka Oksanen Sami Rekola Hasse (vpj) Rossilahti
Kirsi
Strang Hanno Vartia
Arja
2012 Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Oksanen
Sami
Rekola
Hasse (vpj)
Soininen
Raila
Strang
Hanno
Vartia
Arja
2011 Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Parantainen
Timo (vpj)
Rekola
Hasse
Soininen
Raila
Strang
Hanno
Vartia
Arja
2010 Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Parantainen
Timo (vpj)
Rekola
Hasse
Soininen
Raila
Strang
Hanno
Österlund
Raija
2009 Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Linna
Kristiina
Rossilahti
Mikko
Soininen
Raila
Hanno
Strang
Vepsä
Ari (vpj)
Österlund
Raija
2008 Vepsä
Ari
Alasaari
Joni
Rossilahti
Mikko
Soininen
Raila
Wollsten
Jukka-Pekka (vpj)
Wennäkoski
Matti
Österlund
Raija
2007 Vuorinen
Veikko M.
Alasaari
Joni
Maatala
Arto
Seppänen
Matti
Soininen
Raila
Vasama
Juha
Österlund
Raija
2006 Vuorinen
Veikko M.
Kupari
Erkki
Maatala
Arto
Pulliainen
Aki
Seppänen
Matti
Turtiainen
Sirpa
Vasama
Juha
2005 Vuorinen
Veikko M.
Kiiskinen
Tapio
Kupari
Erkki
Pulliainen
Aki
Seppänen
Matti
Turtiainen
Sirpa
Viljanen
Eero
2004 Maja
Leo
Hautala
Heikki
Helminen
Asko
Kiiskinen
Tapio
Pulliainen
Aki
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko
Viljanen
Eero
2003 Maja
Leo
Hautala
Heikki
Helminen
Asko
Pulliainen
Aki
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko
Viljanen
Eero
Vuorinen
Kimmo
2002 Maja
Leo
Bremer
Juhani
Hautala
Heikki
Pulliainen
Aki
Turtiainen
Sirpa
Vuorinen
Kimmo
Westerlund
Erik
2001 Maja
Leo
Bremer
Juhani
Forss
Lisa
Hautala
Heikki
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko
2000 Maja
Leo
Forss
Lisa
Knus
Jan
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko
Westerlund
Erik
1999 Knus
Tor
Arho
Kalevi
Forss
Lisa
Hirvonen
Kristiina
Juntunen
Olavi
Ranta
Ville H.S.
1998 Lounela
Risto
Aittola
Aapo
Arho
Kalevi
Forss
Lisa
Juntunen
Olavi
Lampinen
Hannu
1997 Maja
Leo
Arho
Margaretha
Lounela
Risto
Ohtonen
Veijo
Reen
Markku
1996 Maja
Leo
Arho
Margaretha
Mikkola
Jouko
Ohtonen
Veijo
Reen
Markku
1995 Maja
Leo
Arho
Margaretha
Knus
Tor
Mikkola
Jouko
Reen
Markku
1994 Maja
Leo
Arho
Margaretha
Knus
Tor
Ranta
Ville H.S.
Vesterinen
Jussi
1993 Vesterinen
Jussi
Gustavsson
Georg
Koponen
Jorma
Ranta
Ville H.S.
1992 Vesterinen
Jussi
Gustavsson
Georg
Saarinen
Raimo
Vesterinen
Johanna
1991 Vesterinen
Jussi
Ojanen
Asko
Raasio
Tuomo
Saarinen
Raimo
1990 Mattila
Jukka-
Pekka
Mertala
Ari
Toljander
Stig
Vesterinen
Jussi