ERG syyskokoukset 2018 pidetty

Espoo Ringside Golf ERG ry syysvuosikokous

Yhdistyksen syysvuosikokous pidettiin sunnuntaina 4.11.2018 klo 15. Kokouksen asialistalla oli sääntöjen syyskokoukselle määrittämät asiat.

Yhdistyksen puheenjohtaja Joni Alasaari avasi kokouksen ja kertoi kokousväelle hienosta jäsenmäärämme kasvusta. Ringside Golfissa on nyt 2356 jäsentä ja olemme 6. suurin golfseura Suomessa, kasvatimme jäsenmääräämme 223 jäsenellä viime vuodesta. Tämän lisäksi meillä on juniorijäseniä 275, mikä on 4. eniten Suomessa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Alasaari ja sihteeriksi Ari Vepsä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Raila Soininen ja Salla Tiilikainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli 38 jäsentä ja yksi kunniajäsen, Matti Wennäkoski.

Kokoukselle esitettiin kauden 2019 alustavat toimintasuunnitelmat sekä talousarvio. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti ja kauden 2019 jäsenmaksut pysyvät ennallaan, aikuisjäseniltä 79 euroa ja juniorijäseniltä 39 euroa.

Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Joni Alasaari. Hallituksen jäsenistä eroa oli pyytänyt Henrik Lahti ja hänen tilalleen valittiin Heidi Piiroinen, joka ottaa kilpailutoimikunnan vetovastuun. Henrik Lahti jatkaa Heidin tukena kilpailutoimikunnassa. Muut erovuorossa olevista hallituksen vanhoista jäsenistä valittiin jatkamaan ja yhdistyksen hallitus on kaudella 2019:

Puheenjohtaja Joni Alasaari ja hallituksen jäsenet Hasse Rekola, Jyrki Tiilikainen, Liisa Soppela, Saara Vahvaselkä, Jaana Angeria, Nikke Tyry ja Heidi Piiroinen.

Tilintarkastajana jatkaa KHT Pasi Puranen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45.


Espoo Ringside Golf Oy syysyhtiökokous

Yhtiön syyskokous pidettiin yhdistyksen kokouksen jälkeen klo 16. Kokouksen asialistalla oli yhtiöjärjestyksen syyskokoukselle määrittämät asiat.

Puheenjohtaja Jukka Nylander avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen esittämänä asianajaja Antti Laaksonen ja sihteeriksi lakimies Saara Vahvaselkä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raila Soininen ja Salla Tiilikainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla oli edustettuna 280 osaketta.

Toimitusjohtaja Ari Vepsä esitti katsauksen kuluvaan pelikauteen ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Nylander katsauksen yhtiön tilanteeseen ja strategiaan. Osakkaiden tiedustellessa Espoon ja kentän alueen tämän hetkistä kaavoitustilannetta, hallituksen jäsen Jyrki Tiilikainen esitti ajankohtaisen katsauksen asiaan. Mikään asiassa ei ole muuttunut toukokuussa hallituksen julkaiseman tiedotteen tai heinäkuussa pidetyn osakastilaisuuden jälkeen. Hallitus seuraa tilanteen kehittymistä kaavoitusasiassa ja ottaa tarvittaessa kantaa kenttämme aluetta koskevissa asioissa sekä tiedottaa niistä osakkaita.

Toimitusjohtaja Ari Vepsä esitteli tilikauden 2019 talousarvion ja investointisuunnitelman. Kokouksessa käytiin keskustelua investointien rahoittamistavasta. Kokous vahvisti hallituksen esittämän talousarvion sekä investoinnit. Kaudelle 2019 hankitaan yksi uusi Toro griinileikkuri sekä kolme uutta golfautoa.

Hallituksen jäseniksi kokouksessa ehdotettiin nykyistä hallitusta, mutta hallitustyöstä pois jättäytyvän Arja Vartian tilalle ehdotettiin Jouko Latvakangasta (vaihtoehto 1.). Kokouksessa esitettiin myös toinen hallitusvaihtoehto, jossa esitettiin nykyistä hallitusta jatkamaan sekä pois jäävän Arja Vartian tilalle Nikita Rubanin (vaihtoehto 2.). Koska kokouksessa oli nostettu esiin kaksi esitystä, asiassa äänestettiin. Ensimmäistä vaihtoehtoa kannatti 189 osaketta ja toista vaihtoehtoa 88 osaketta. Äänestyksessä oli läsnä 277 osaketta, koska kolme osaketta poistui kokouksesta ennen äänestystä.

Äänestyksen perusteella hallituksen jäseniksi valittiin vanhoina jäseninä jatkamaan Jukka Nylander, Ilkka J. Turpeinen, Ilona Hautamaa, Jyrki Tiilikainen, Jouni Raitanen ja Tarja Jukkara sekä uusi jäsen Jouko Latvakangas.

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT Pasi Puranen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.


ERG Oy hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus kokoontui heti yhtiökokouksen jälkeen ja järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jukka Nylander.


Syyskokoukset pidetään klubitalolla sunnuntaina 4.11.2018. Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydämme kokoukseen osallistujia ilmoittautumaan toimistoon caddie@ringsidegolf.fi tai puh 010 501 3100 viimeistään torstaina 1.11.2018 klo 15 mennessä.

ERG ry yhdistyksen syysvuosikokous alkaa klo 15

ERG Oy yhtiön syysyhtiökokous alkaa klo 16

Kokousrekisteröinti ja mahdollisten valtakirjojen tarkastaminen alkaa paikanpäällä klo 14.

Kokousmateriaali löytyy materiaalisalkusta

Valtakirjapohja kokoukseen

Tervetuloa!

Kategoriassa Ajankohtaista