ERG ry vuosikokoukset su 27.9.2020

VUOSIKOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Espoo Ringside Golf ERG ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 27.9.2020 kello 10.00.

Kokouspaikka: Hotelli Korpilampi, auditorio-kokoustila osoitteessa:
Korpilammentie 5, 02970 Espoo.

Ilmoittautuminen kokouspaikalla kello 9 alkaen.

Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan toimistoon caddie@ringsidegolf.fi tai puh 010 501 3100 viimeistään 24.9.2020 kello 12 mennessä.

Espoo Ringside Golf ERG ry noudattaa kokouksien järjestämisessä viranomaisohjeita kuten ohjeita turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä sekä muita kokouksen turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Kokouksiin ei saa tulla sairaana.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:ssä mainitut kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.

Espoo Ringside Golf ERG ry:n tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä 16.9.2020 alkaen Espoo Ringside Golfin klubitalolla.

Espoossa 16.9.2020

Hallitus

Kevätkokousmateriaali


KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY:N SYYSKOKOUKSEEN

Espoo Ringside Golf ERG ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen syyskokoukseen, joka pidetään 27.9.2020 kello 11:30. Ilmoittautuminen kokouspaikalla kello 9 alkaen.

Kokouspaikka: Hotelli Korpilampi, auditorio-kokoustila osoitteessa:
Korpilammentie 5, 02970 Espoo.

Koska kokoukseen tilataan kahvitarjoilu, pyydetään kokoukseen osallistujia ilmoittamaan paikalle tulostaan toimistoon viimeistään torstaina 24.9. klo 12 mennessä.

Espoo Ringside Golf ERG ry noudattaa kokouksien järjestämisessä viranomaisohjeita kuten ohjeita turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä sekä muita kokouksen turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Kokouksiin ei saa tulla sairaana.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset syyskokouksen asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelmat sekä talousarvio ja vuosimaksut seuraavalle vuodelle

4. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

7. Määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille/toiminnantarkastajille
mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus

8. Päätetään kokous

Espoossa 16.9.2020

Espoo Ringside Golf ERG ry:n hallitus

Syyskokousmateriaali

Kategoriassa Ajankohtaista