ERG Oy:n hallitus seuraa aktiivisesti Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelun etenemistä

Yleiskaava tulee merkittävästi vaikuttamaan Ringside Golfin tulevaisuuteen.

Yleiskaavayksikkö valmistelee kaavaehdotusta lautakuntakäsittelyyn loppusyksyksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan jälkeen yleiskaava siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn, joka päättää sen nähtävillepanosta.  Nykyisen tiedon mukaan tämä tapahtunee keväällä 2020.   Yleiskaavaehdotusta kohtaan voi tässä vaiheessa tehdä muistutuksen.  Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee muistutukset, lähettää kaavan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, joka lopulta hyväksyy yleiskaavan.

Yleiskaavan sisältö on jonkin verran tarkentunut valmistelussa, mutta perusratkaisu on luonnoksen mukainen.  Yleiskaavaluonnoksessa kenttämme asema on hyvä ja se mahdollistaa golfin pelaamisen jatkumisen Rinkussa.  Hallinnollisessa käsittelyssä saattaa muutoksia kuitenkin tulla, joten ERG Oy:n hallitus seuraa edelleen tilannetta ja reagoi tarvittaessa.

Espoo Ringside Golf Oy
Hallitus

Kategoriassa Ajankohtaista